Kostel sv. Trojice ve Valašském Meziříčí

Kostel sv. Trojice je památkově chráněný polodřevěný kostelík pocházející z druhé poloviny 16. století. Liturgickým účelům sloužil až do poloviny 20. století. V roce 1963 byl předán pod správu Valašského muzea v přírodě Rožnov p. R. a o osm let později ho převzal Vlastivědný ústav Vsetín. V letech 2018/2019 prošel rozsáhlou rekonstrukcí za bezmála 12 milionů korun. V objektu je umístěna stálá expozice kamenných a dřevěných plastik architektonického, náhrobního a oltářního charakteru.

www.muzeumvalassko.cz


St. Trinity Church in Valašské Meziříčí

St. Trinity Church is listed as a half-timbered church dating from the second half of the 16th century.  It served liturgical purposes until the middle of the 20th century. In 1963, it was handed over to the administration of the Wallachian Museum of Nature in Rožnov p. R. and eight years later it was taken over by the Vsetín Institute of Heritage. In 2018/2019, it underwent extensive reconstruction for almost 12 million crowns. The building houses a permanent exhibition of stone and wooden sculptures of architectural, grave and altar nature.


Tarzanie – horský lanový park

Lanový park Tarzanie je určený široké veřejnosti, dětem i dospělým, jednotlivcům i kolektivům. Trasy lanových překážek jsou navrženy tak, aby si každý návštěvník mohl zvolit vhodnou obtížnost podle svých fyzických i psychických schopností. Profesionální instruktoři jsou vždy připraveni poradit i pomoct při případných nesnázích.

www.tarzanie.cz


Tarzania - Mountain Rope Park

The Tarzanie rope park is intended for the general public, children and adults, individuals and groups. The rope obstacle courses are designed so that each visitor can choose the appropriate level of difficulty according to their physical and mental abilities. Professional instructors are always ready to advise and help with any difficulties.


Unipar

V roce 1992 se začal psát příběh rodinné firmy na výrobu svíček, která nyní patří mezi přední výrobce interiérových svíček na světě. Všechny výrobky prochází rukama českých kvalifikovaných zaměstnanců, kteří pracují v moderním a příjemném prostředí. Při návštěvě UNIPARU je možné zavítat také do výroby a zjistit, jak se svíčky lisují. V galerii pak čeká sbírka limitovaných edicí pro exkluzivní zákazníky.

www.visitroznov.cz


Unipar

In 1992, the story of the family candle company began. The company is now one of the world’s leading manufacturers of interior candles. All products pass through the hands of Czech skilled employees who work in a modern and pleasant environment. During a visit to UNIPAR, you can visit the factory and see how the candles are pressed. A collection of limited editions for exclusive customers awaits in the gallery.