REGION

Valašské Meziříčí leží na soutoku Vsetínské

a Rožnovské Bečvy a je vstupní branou do

Beskyd i Vsetínských vrchů. Katastr tvoří

také místní části Bynina, Hrachovec, Juřinka, Krásno nad Bečvou, Lhota a Podlesí.

První zmínka o Meziříčí pochází z roku

1297. V sousedství byla založena obec

Krásno, roku 1491 povýšena na městečko. V roce 1924 se obce Meziříčí a Krásno

spojily ve Valašské Meziříčí. Město leží na

soutoku řek Rožnovská a Vsetínská Bečva.

Svou polohou představuje vstupní bránu

do pohoří Moravskoslezské Beskydy.

Radnice pravidelně investuje desítky milionů ročně do revitalizací panelových

82 ǀ POSITIV 3/2022

sídlišť či základních a mateřských škol.

Nezapomíná ani na rozvoj sportovišť

a připravuje řadu projektů s podporou

dotačních programů na výsadbu stromů a úpravu zeleně nejen ve městě, ale

i v jeho místních částech.

Valašskému Meziříčí se často přezdívá „Valašské Athény“, neboť město je

tradičním centrem vzdělanosti na Valašsku s bohatou nabídkou kulturního

života i dlouhou historií. K dispozici je

letní stadion se třemi fotbalovými hřišti

a atletickou dráhou. V sousedství stojí

krytý bazén s tobogánem a relaxačním

bazénem a letní koupaliště. Ledovou

plochu pro hokej a bruslení veřejnosti nabízí zimní stadion, kde se nachází

i zmodernizovaná kuželna. Tenisové

dvorce a krytá tenisová hala na tenis

a badminton. Na řece Bečvě je loděnice

se slalomovou dráhou. Hlavními sportovními akcemi jsou každoroční Valašská rally, hokejové a fotbalové zápasy,

mezinárodní turnaj ve fotbale žáků

VALMEZ CUP.

Text a foto: valasskemezirici.cz