Frenštát pod Radhoštěm,

REGION

město, které si vás získá

První zmínka se datuje kolem r. 1300. První pramenný doklad s výpovědní hodnotou připomíná

existenci města až 14. března 1382. V roce 1781 mu byl přiznán statut města. Město má historické

centrum, dva kostely, řadu cenných výtvarných děl, krytý bazén, aquapark, sportovní halu, jízdárnu,

tenisové kurty, skokanské můstky aj.

Ve Frenštátě je mnoho staveb, které stojí za pozornost

návštěvníků. Jsou jimi především oba kostely, farní

sv. Martina i kostel sv. Jana Křtitele. Pozoruhodná je

sušárna ovoce podle projektu Dušana Jurkoviče na Papratné či zvonice J. Štefka na Kopané. K významným

památkám patří kašna se sochou Neptuna, kterému

však každý starší Frenštáčan říká Jonáš, sloup Panny

Marie z roku 1686, barokní sochy Jana Nepomuckého

i sv. Floriana z let 1719 a 1773. Nádherné jsou i sochy

frenštátského rodáka Albína Poláška Zápas dobra se

zlem či Muž tvořící svůj osud v Horní ulici.

78 ǀ POSITIV 3/2022

K historii města však nepatří jen památné objekty a přírodní

zvláštnosti a zajímavosti. Ve městě žijí lidé a každý z nich

v něm zanechal svou stopu. Jsou však rodáci, kteří svým významem rozsah města překročili. Jmenujme například básníka a spisovatele Josefa Kaluse, sochaře Albína Poláška,

hudebního skladatele Jana Nepomuka Poláška, básníka,

dramatika a publicistu Františka Horečku či žurnalistu a politika Záviše Kalandru, který se stal obětí komunistických

represí. Ze sportovců můžeme jmenovat alespoň olympijského vítěze Jiřího Rašku či mistra světa Jiřího Parmu.

Text a foto: www.frenstatpr.cz