INVESTOŘI V MSK

Česká republika,

klíčový spojenec a partner USA

ČR pojí se Spojenými státy americkými mimořádně silné vztahy. Jsou naším klíčovým spojencem

nejen v rovině politické, ale zejména v rovině bezpečnostně-strategické, ekonomické, v oblasti

lidských práv či vědecko-technické spolupráci. K 1. září nastoupil na českou ambasádu ve

Washingtonu nový velvyslanec ČR Miloslav Stašek a my vám nyní přinášíme exkluzivní rozhovor.

Text: redakce

Foto: archiv

Miloslava Staška

Vaše Excelence, byl jste naším velvyslancem

v Egyptě, později v Indii, poté státním tajemníkem

MZV, nyní nastupujete na klíčový post velvyslance

ČR v USA. S jakými pocity a jakým předsevzetím?

Na post velvyslance ČR ve Washingtonu nastupuji

určitě s pokorou. Pro mě osobně jde o další pracovní výzvu v mé bezmála 25leté diplomatické kariéře.

I s ohledem na současnou geopolitickou situaci jde

o jednu z nejdůležitějších diplomatických misí, kterou

ČR v zahraničí má. Rozvoj vztahů s USA a spolupráce

50 ǀ POSITIV 3/2022

v euro-atlantickém prostoru je i jednou z hlavních zahraničně-politických priorit současné vlády.

Během svého působení v pozici velvyslance budu chtít

navázat na práci svých předchůdců a usilovat o prohloubení bilaterálních vtahů s USA ve všech prioritních

oblastech spolupráce.

ČR pojí s USA historicky mimořádně silné vztahy.

Spojené státy jsou naším klíčovým spojencem nejen

v rovině politické, ale zejména v rovině bezpečnostně-strategické, ekonomické, v oblasti lidských práv či vě-