Výroba oceli dnes patří k jedněm z největších průmyslových producentů emisí uhlíku. To se ale v huti LIBERTY Ostrava již brzy změní. „Činíme kroky k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030,“ říká Sandip Biswas, investiční ředitel skupiny GFG Alliance, který je zároveň také dočasným generálním ředitelem pro hutnictví a těžbu ve skupině LIBERTY, kam patří také ostravská huť LIBERTY. Sandip Biswas má ve skupině LIBERTY mimo jiné na starosti program CN30, jehož cílem je dosáhnout v celé skupině do roku 2030 uhlíkové neutrality.