INVESTOŘI V MSK

Americký sen

v Moravskoslezském

kraji

Největší ekonomika světa má své zastoupení také

v našem kraji, a to rozhodně nemalé. Působí zde desítky

firem s americkou účastí napříč širokým spektrem

činností, od tradičně silných sektorů IT a automotive až

po strojírenství, logistiku nebo potravinářský průmysl.

Z hlediska mimoevropských přímých zahraničních

investic se řadí investice z USA do první trojky nejvýznamnějších investorů u nás (spolu s Japonskem

a Jižní Koreou). V celém Česku díky americkým investicím vzniklo více než 45 tisíc pracovních míst

a jedná se tak o strategického partnera také pro

tuzemské firmy, protože USA pro ně tvoří největší

mimoevropský exportní trh. Hodnota obchodu za

uplynulou dekádu stoupla o cca 60 % a skýtá potenciál dalšího růstu.

Zvýšený zájem o Českou republiku ze strany amerických investorů potvrzuje také Agentura CzechInvest, která se zabývá podporou podnikání a investic

u nás. V loňském roce zaznamenali, navzdory koronavirové krizi, zvýšený zájem o investice v Česku.

Celkem tak CzechInvest poskytl podporu 53 projektům v hodnotě 25 miliard korun. Nejvíce projektů

přitom směřovalo právě do Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Pozitivní zprávou je, že dvě třetiny projektů byly z oblastí s vysokou přidanou hodnotou, to znamená technologicky orientované nebo

navázané na výzkum a vývoj. V tomto ohledu k nám

noví investoři přicházeli zejména ze Spojených států

a ze sousedního Německa.

Text:

Marek Burian

Foto:

Depositphotos

Důraz na vyšší přidanou hodnotu a podporu vědy

a výzkumu je také společným rysem amerických

investic v našem kraji. Např. společnost Roper Engineering za více než 120 milionů korun přeměnila bývalý ostravský brownfield ve Výstavní ulici na

své moderní sídlo, které se skládá z prostor pro

výrobu, skladování, kanceláře a zejména vývojové

a testovací laboratoře. Zde probíhá výzkumná a inženýrská činnost v oblasti laboratorního vybavení

a přístrojů určených k testování kapalin a pevných

látek. Společnost také úzce spolupracuje s Vysokou školou báňskou, a nabízí tak možnost odbor-

48 ǀ POSITIV 3/2022

ného uplatnění absolventům technické univerzity.

Své zastoupení v Ostravě má také tradiční oblast

amerických investic, a to oblast IT. Od roku 2019

zaujímá téměř 3000 m2 moderních kancelářských

prostor v administrativní budově Nová Karolina Park

telekomunikační gigant společnost Verizon. Ta zde

provozuje sekci zaměřenou na podporu podnikových řešení, což znamená péči o technologie, které

zákazníkům Verizonu pomáhají při jejich podnikání. Jedním z největších amerických zaměstnavatelů

v našem kraji je společnost Mondelez, která provozuje v Opavě svou nejmodernější továrnu na sušenky v Evropě a zaměstnává na 1000 lidí. Do výstavby

nové haly a moderních technologií investovala firma

v posledních letech více než 4 miliardy korun.

Výčet firem z USA působících u nás by mohl dále pokračovat. Důležité je, že americké společnosti k nám

přinášejí své know-how a podporují oboustranný

obchod, který navzdory aktuálně složité době neustále roste, a obě strany si ze vzájemné spolupráce

odnášejí to nejlepší.