REGION

VALAŠSKO,

malebný a milý kraj

spruce or fir was used for other parts.

The colour design of the tower corresponds

to Jurkovič’s buildings in Pustevny.

From the Jurkovič tower it is possible to see the

western part of Hutisko, Vigantice, Hážovice,

Tylovice, Kramolišov, the centre of Rožnov

(with the Hradisko hill on the western side), the

northern part of Rožnov beyond the Bečva

river, villages in the western part of the Rožnov

furrow, a large part of the Wallachian Open

Air Museum, the city park, parts of Rožnov

Letná, Rybníčky and part of Horní Paseky in

the north of the city and the masiff of Radhošť.

Rožnovské galerie umění

Jurkovičova rozhledna, novodobý

klenot valašské krajiny

Jurkovič Observation Tower: A Modern

Jewel of the Wallachian Landscape

Od roku 2012 turisty okouzluje a láká

dřevěná Jurkovičova rozhledna, která se

tyčí nad městem Rožnov pod Radhoštěm

a je viditelná z Masarykova náměstí.

Rožnovská rozhledna nese jméno slovenského architekta Dušana Samo Jurkoviče,

který, naštěstí, zanechal výraznou stopu

také v našem kraji. Vznikla podle původních více než sto let starých nákresů tohoto uznávaného lidově-secesního tvůrce z první poloviny 20. století. Rozhledna

se stavěla dle původních architektových

návrhů, pouze s drobnými úpravami dle

současných platných předpisů. Veškeré

kovářské, klempířské práce a většina tesařských prací včetně detailů se prováděly ručně za použití starých, dnes již téměř nepoužívaných pracovních postupů.

Nosné prvky rozhledny jsou z dubového

dřeva, na ostatní části byl použit smrk

nebo jedle. Barevné řešení rozhledny

odpovídá Jurkovičovým stavbám na Pustevnách.

Z Jurkovičovy rozhledny je možné vidět

západní část Hutiska, Vigantice, Hážovice, Tylovice, Kramolišov, centrum Rožnova (s kopcem Hradisko na západní

straně), severní části Rožnova za řekou

Bečvou, obce v západní části Rožnovské

brázdy, velkou část Valašského muzea

v přírodě, městský park, části Rožnova

Letná, Rybníčky a část Horních Pasek na

severu města i masiv Radhoště.

Since 2012, tourists have been enchanted

and attracted by the wooden Jurkovič

observation tower, which rises above the

town of Rožnov pod Radhoštěm and is

visible from Masaryk Square.

The Rožnov lookout tower is named after

the Slovak architect Dušan Samo Jurkovič,

who fortunately, left a significant mark in our

region. It was built according to the original

drawings of this renowned folk and Art

Noveau artist from the first half of the 20th

century, which are more than a hundred

years old. The lookout tower was built

according to the architect’s original designs,

with only minor modifications according

to current regulations. All blacksmithing,

plumbing and most of the carpentry work,

including detailing was done by hand using

old working methods that are almost no

longer used today. The supporting elements

of the tower are made of oak wood, while

www.visitroznov.cz

84 ǀ POSITIV 3/2022

Město Rožnov pod Radhoštěm je bohaté na umění. V bývalé LOANĚ vznikl unikátní prostor s industriálními prvky zvaný

3. etáž, který slouží jako výstavní prostor

nebo sál pro různé kulturní akce. Další

galerie se nachází poblíž Masarykova

náměstí, je to Galerie Crears a Stage Garden – architektonicky zajímavý komplex

staveb, které jsou výstavním i prodejním

prostorem s moderním uměním. Svou

uměleckou stopu po sobě na různých místech zanechal i místní umělec Marius Kotrba. Na jeho sochu je možné narazit třeba

v městském parku nebo u Brillovky, kde se

nachází i ateliér, ve kterém tvořil.

www.visitroznov.cz

Art Galleries of Rožnov

The town of Rožnov is also rich in art. In

the former LOANA factory, a unique space

with industrial elements called the 3rd Floor

was created. It serves as an exhibition

space or a hall for various cultural events.

Other galleries located near Masaryk

Square are the Crears Gallery and Stage

Garden- an architecturally interesting

complex of buildings that are exhibition

and sales spaces for modern art. Local

artist Marius Kotrba has also left his artistic

imprint in various places. His sculpture

can be found in the city park or at the

‘Brillovka’, where his studio is located.