EDITORIAL

Vážení čtenáři,

Dear readers,

dominantním tématem aktuálního vydání magazínu POSITIV Business & Style je průmysl, významné výrobní odvětví

českého, evropského i světového

hospodářství. Průmyslové výrobky

využívá člověk v pracovním procesu,

domácnosti, ale i ve volném čase. Průmysl

zavádí do výroby velmi rychle vědecké objevy

a technické vynálezy. V Česku, konkrétně v Brně, se nám

blíží průmyslový svátek, jmenuje se Mezinárodní strojírenský veletrh a koná se 4.–7. října. Zastoupeny jsou

na něm všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. I my patříme s vydavatelstvím

k vystavovatelům.

S projektem Voices of industry nás najdete v pavilonu

A, na stánku Moravskoslezského kraje a v pavilonu P.

Voices of Industry je projekt rozhovorů, názorové videoprezentace s podcasty, kde vystupují lídři nejen našeho

průmyslu. Cílem je poukázat na budoucí vývoj, inovace a další vize. Videa budeme postupně distribuovat na

sociálních sítích, videoportálu StreamTech.TV, portálu

technikaatrh.cz a na webu positiv.cz. V dnešní době je

Voices of Industry klíčovou podporou a ideální volbou

formy digitálního marketingu.

Tematicky je projekt propojen i se zmíněným veletrhem MSV, jehož hlavním tématem je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních

směrů inovačního procesu. Centrum projektu bude na

stánku Moravskoslezského kraje, zde je nutno zmínit, že

na MSV tak zazní i aktuální témata, která přímo souvisí s krajem – vodík, zdroj energie pro Moravskoslezský

kraj, stabilizace pohornické krajiny jako transformační

program pro území bývalé hornické tvorby. Mezi další

zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji.

The main theme of this issue of

the POSITIV Business & Style

magazine is Industry, a significant

branch of the Czech, European,

and even global economy. Brno is

preparing for a celebration of industry, the

International Engineering Trade Fair, which

takes place from the 4th to the 7th of October. All

key branches of the engineering and electrotechnical

industries are represented here. You will also be able to find

us at the fair as exhibitors.

Our Voices of Industry project will be taking place in

pavilion A, at the Moravian-Silesian Region stall, while our

own booth will be in pavilion P. Voices of Industry is a video

interview project focused on publicizing the opinions

and points of view of industry leaders. The goal of these

podcast-like videos is to highlight future developments,

innovations and visions of the future. The video interviews

will be progressively distributed on our social media, the

StreamTech.TV videoportal, the technikaatrh.cz portal and

the positiv.cz website. In today’s day and age, Voices of

Industry acts as key support and an ideal choice for digital

marketing.

The project is thematically linked with the aforementioned

MSV trade fair, as its main subject matter will be Industry 4.0,

and digital factories, or, in other words, the digitization of

production, which is currently a key effort in the innovation

process. The Moravian-Silesian Region’s stand will act as

the hub of this project. The topics currently discussed in the

Moravian-Silesian Region will make an appearance at MSV

Brno, these include hydrogen, as the new energy source for

the MS Region, and the stabilization of post-mining areas,

a transformation program for areas that were previously used

as mining sites. The circular economy and material resource

and management will be two other key topics at the fair.

Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program složený z odborných konferencí, seminářů a workshopů na

aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.

The MSV will also feature an accompanying program

consisting of conferences, seminars and workshops, all of

which will be focused on current technological, business

and economic topics.

Rádi se s vámi na MSV setkáme.

We will be happy to meet you at MSV.

Ing. Aleš Vítek

Šéfredaktor POSITIV Business & Style

Editor-in-Chief of POSITIV Business & Style

POSITIV 3/2022 ǀ 1