BUSINESS

Foto:

Kontinuální měřič tloušťky kovového pásu, který

firma UVB TECHNIK dodává do celého světa.

Photo:

Metal strip thickness continuous contact gauges

supplied globally by UVB TECHNIK.

České firmy jsou si dobře vědomy

toho, že Spojené státy americké patří

k největším importérům na světě. Proto

není divu, že pro ČR jsou USA 11. největším

exportním partnerem, zároveň jsou tak

pro nás i největším mimoevropským

trhem. V posledních letech český export

do Spojených států prudce narůstá

a předpokládá se, že vzhledem k obrovským

možnostem amerického trhu s více než

300 miliony potenciálních zákazníků bude

tento trend pokračovat i nadále.

POSITIV 3/2022 ǀ 25