HR

A Wide Range of Opinions and Predictions

What Tools Can We Use to Beat Inflation and What

Level of Inflation Do You Expect in 2023?

The established Colors of Finance conference is coming up. This year‘s 5th edition will take place

on 12.10.2022 in the industrial auditorium Gong in Ostrava - Vitkovice. On that occasion, we

interviewed keynote speakers from the ranks of economists, investment analysts and broker pool

directors, who will speak in the panel discussions ‘The money killer called inflation’ and ‘Existing

clients are more than gold’. We asked them a relevant and somewhat tricky question.

František Michalovích

Vít Hradil

Vedoucí prodeje ARTS Asset Management

Head of sales ARTS Asset Management

Hlavní ekonom společnosti CYRRUS

Chief Economist of CYRRUS

Porazit tak vysokú infláciu je náročná úloha, ale vieme

ju zmierňovať. Základom je nevychádzať zo svojich

zásad, zostať vo svojom horizonte a pozerať sa na ten

dlhodobý cieľ a nie na krátkodobé okná, ktoré v konečnom dôsledku nebudú mať vplyv ako akákoľvek

iná turbulencia na trhoch. Stále najväčší nepriateľ sú

emócie, ktoré sú viac irelevantné ako racionálne. Jednou z mojich zásad je nepredikovať. Nebyť ani pesimista a strašiť ľudí ale ani rozdávať nádeje. Nemyslím že

inflácia bude takto extrémna, ale rovnako ani nepočítam že čarovne odíde.

Očekáváme, že inflace bude na počátku roku 2023 nadále rozbouřená a pravděpodobně se udrží nad 15 %.

V průběhu roku by pak měla slábnout, i když zdražování

sice bude pokračovat, ovšem ve srovnání s letoškem již

výrazně pomalejším tempem a do meziročního srovnání

začne vstupovat „drahý“ rok 2022. Koncem roku 2023 by

se tak inflace měla snížit do okolí 5 % a v průměru za celý

rok dosáhnout přibližně 9 %.

Beating such high inflation is a difficult task, but we

can mitigate it. The key is not to get away from our

principles, to stay within our horizon and to look at

that long-term goal, not at short-term windows that

will ultimately not have the same impact as any other

turbulence in the markets. Still the biggest enemy here

is emotion, which is more irrelevant than rational.

One of my principles is not to predict, and not to be

a pessimist and scare people, but also not to give away

hope. I don’t think inflation will be this extreme, but

I don’t expect it to magically go away either.

We expect inflation to remain turbulent in early 2023

and probably remain above 15%. It should then weaken

as the year progresses and as price increases continue.

However, it will be at a much slower pace compared to

this year, and as the “expensive” year of 2022 starts to

enter the year-on-year comparison. By the end of 2023,

inflation should thus fall to around 5% and average around

9% for the year as a whole.

Text: redakce

Foto: archiv Colours of Finance

POSITIV 3/2022 ǀ 71