Vážení čtenáři,


dominantním tématem aktuálního vydání magazínu POSITIV Business & Style je průmysl, významné výrobní odvětví českého, evropského i světového hospodářství. Průmyslové výrobky využívá člověk v pracovním procesu, domácnosti, ale i ve volném čase. Průmysl zavádí do výroby velmi rychle vědecké objevy a technické vynálezy. V Česku, konkrétně v Brně, se nám blíží průmyslový svátek, jmenuje se Mezinárodní strojírenský veletrh a koná se 4.–7. října. Zastoupeny jsou na něm všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. I my patříme s vydavatelstvím k vystavovatelům. 


S projektem Voices of industry nás najdete v pavilonu A, na stánku Moravskoslezského kraje a v pavilonu P. Voices of Industry je projekt rozhovorů, názorové videoprezentace s podcasty, kde vystupují lídři nejen našeho průmyslu. Cílem je poukázat na budoucí vývoj, inovace a další vize. Videa budeme postupně distribuovat na sociálních sítích, videoportálu StreamTech.TV, portálu technikaatrh.cz a na webu positiv.cz. V dnešní době je Voices of Industry klíčovou podporou a ideální volbou formy digitálního marketingu. 


Tematicky je projekt propojen i  se zmíněným veletrhem MSV, jehož hlavním tématem je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Centrum projektu bude na stánku Moravskoslezského kraje, zde je nutno zmínit, že na MSV tak zazní i aktuální témata, která přímo souvisí s krajem – vodík, zdroj energie pro Moravskoslezský kraj, stabilizace pohornické krajiny jako transformační program pro území bývalé hornické tvorby. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. 


Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program složený z odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.


Rádi se s vámi na MSV setkáme.


Dear readers,


The main theme of this issue of the POSITIV Business & Style magazine is Industry, a significant branch of the Czech, European, and even global economy. Brno is preparing for a celebration of industry, the International Engineering Trade Fair, which takes place from the 4th to the 7th of October. All key branches of the engineering and electrotechnical industries are represented here. You will also be able to find us at the fair as exhibitors. 


Our Voices of Industry project will be taking place in pavilion A, at the Moravian-Silesian Region stall, while our own booth will be in pavilion P. Voices of Industry is a video interview project focused on publicizing the opinions and points of view of industry leaders. The goal of these podcast-like videos is to highlight future developments, innovations and visions of the future. The video interviews will be progressively distributed on our social media, the StreamTech.TV videoportal, the technikaatrh.cz portal and the positiv.cz website. In today’s day and age, Voices of Industry acts as key support and an ideal choice for digital marketing. 


The project is thematically linked with the aforementioned MSV trade fair, as its main subject matter will be Industry 4.0, and digital factories, or, in other words, the digitization of production, which is currently a key effort in the innovation process. The Moravian-Silesian Region’s stand will act as the hub of this project. The topics currently discussed in the Moravian-Silesian Region will make an appearance at MSV Brno, these include hydrogen, as the new energy source for the MS Region, and the stabilization of post-mining areas, a transformation program for areas that were previously used as mining sites. The circular economy and material resource and management will be two other key topics at the fair. 


The MSV will also feature an accompanying program consisting of conferences, seminars and workshops, all of which will be focused on current technological, business and economic topics.


We will be happy to meet you at MSV.


Ing. Aleš Vítek 

Šéfredaktor POSITIV Business & Style

Editor-in-Chief of POSITIV Business & Style