STYLE

pěstební systém, který svým moderním

a funkčním designem povznese každý interiér a bude využíván širokým spektrem

uživatelů.“

Pořízením pěstebního systému mohou

společnosti vylepšit nejen kvalitu závodního stravování, ale mohou zaměstnancům

nabídnout i nový benefit, který jim pomůže doplnit vitamíny a minerály přírodní

cestou. Přebytky produkce si mohou zaměstnanci odnášet domů nebo si připravit

zdravou a chutnou svačinku přímo v práci.

Společnost MoraviaLab s.r.o. zajišťuje

v rámci České republiky servis systému, ale

nabízí také doplňkové služby, jako je zavážení předklíčených microgreens přímo

do firmy, prodej rohoží a semen a zpětný

odběr použitých bio rohoží, které jsou dále

využívány jako krmivo pro drůbež.

Microgreens jsou malé

mladé výhonky rostlin,

které jsou sklízeny velmi

brzy poté, co začnou růst.

Mají velmi intenzivní chuť

a ve srovnání s dospělou

zeleninou mají též

koncentrovanější množství

živin. Studie ukázaly, že

některé druhy microgreens

mohou obsahovat až

čtyřicetkrát více vitamínů

než dospělá rostlina.

Vertical Hydroponic Cultivation of

Microgreens in Companies.

Show Your Employees a Healthier Path

Providing company benefits has in recent

years become an inseparable part of

company hiring strategies. These benefits

aim to increase the overall satisfaction of

employees, improve the atmosphere at work

and support the employees’ personal and

professional growth. Recently, employee

Microgreens are small

plant shoots that are

harvested soon after

sprouting. They have

a very strong flavor

and contain a much

higher concentration

of nutrients when

compared to fully grown

vegetables. Studies

have shown that certain

types of microgreens can

contain up to 40 times

increased concentration

of vitamins.

health, healthy employee catering and

healthy lifestyle support have been popular

topics among the personnel officer teams

within large companies. Ostrava-based

MaraviaLab s.r.o., which is involved in

the research, development and production

of vertical hydroponic systems for vegetable,

herb and microgreen cultivation, has

responded to this recent trend by introducing

a new unique vertical hydroponic system not

only helps to improve com pany catering,

but also provides employees with another

interesting benefit.

These aesthetically designed cultivation

systems offer companies and businesses

the opportunity to grow their own

microgreens that are ready for consumption

year round. The system is very easy to

operate and maintain, as parts of it are

automated and the plants simply only

require water to grow. The microgreens

grow on certified bio-mats from organic

materials, and the growth period for various

plant species is around 7 days.

“We offer a product that is unique

in this market, and offer great added

value,” Zuzana Šitavancová, director of

the company, explained. “Our goal was

to create a cultivation system that would

add to any space through its modern and

functional design, thereby also being

available to a large spectrum of users.”

By purchasing these hydroponic systems

companies can not only improve the diets

of their employees, but it also offers them

new benefits in being able to get their

vitamins and minerals through an organic

method. Any excess can either be given to

the employees to take home, or be used to

make a quickie and healthy snack on the job.

MoraviaLab s.r.o. offers servicing of

these systems all over Czechia as well as

additional services such as, sale of presprouted microgreens to companies, sale of

the biomats and seeds used in the systems,

as well as the collection of used biomats,

which are then used as feed in poultry farms.

Text: redakce MoraviaLab s.r.o., redakce

Foto: Depositphotos, Kateřina Skupieňová

www.positiv.cz ǀ 109