STYLE INTERVIEW

KRÁSNÝ VĚK

JANÁČKOVY

KONZERVATOŘE

V OSTRAVĚ

říká

Soňa Javůrková

O sedmdesátileté historii i o současnosti této významné instituce

jsme hovořili s její ředitelkou.

www.positiv.cz ǀ 95