STYLE

Moderní školu poznáte podle toho, kolik

prostoru věnuje kolaborativnímu učení.

Toho fyzického.

Pro moderní pedagogiku 21. století je tradičně frontální uspořádání učebny zcela

nevyhovující. Je designováno pro řečníka na jevišti a žáka předurčuje do role

pasivního přijímání informací.

S vývojem výukových metod a technologií,

takové výukové prostory stagnují. Aby se

maximalizoval vzdělávací potenciál, měly

by být učebny otevřené, flexibilní, vizuálně

stimulující. Žáci by měli mít možnost volně

se pohybovat do funkčních prostor, jako

je knihovna, počítačový koutek, čtenářský

koutek. Velký význam může mít i strategické využití stávajícího prostoru mimo učebny, kde mohou vzniknout drobné ostrůvky,

které podporují kolaborativní učení.

Ty se mohou stát prostorem pro setkávání

malých skupin, sklo a okna se mohou proměnit v prostor pro psaní a stěny mohou

skupinám umožnit vizuální mapování myšlení. Odstraněním konvenčního učitelského

stolu je každé místo ve třídě tím nejlepším

místem a studenti jsou vždy v centru učení.

V efektivně uspořádaném prostředí jsou

žáci uvolnění, připraveni samostatně objevovat, tvořit, klást otázky, učit se. Tím, že

přimějete studenty, aby se při učení hýbali,

stáli, seděli nebo dokonce leželi, problémy

s chováním se sníží a produktivita učení se

zvýší. Žáci jsou rázem soustředěnější a lépe

spolupracují. Revoluce ve školách musí bez

nadsázky začít přetvořením prostor.

Děkujeme panu Petru Krupkovi a jeho

čalounictví za skvělou a moderní realizaci

společenského prostoru ve škole.

Flexibility

Is the Foundation

of Success

You can distinguish modern schools

from older ones by the amount of

physical space they have dedicated to

a collaborative learning environment.

When the conventional teacher’s desk is

removed, each student’s seat becomes

equally valuable and the students

become the permanent focal point.

The classical frontally focused conception

of classrooms is inadequate for education

styles of the 21st century. These classrooms

are designed to place a single speaker on

a pedestal while delegating the students to

a passive role of information absorption.

Within an effectively designed space

students are relaxed and ready to

discover, create, ask questions and learn.

By making students move, stand, sit or

even lay down while learning, behavioral

problems decrease in prevalence and

productivity goes up. This approach

makes students more focused and

cooperative. The next evolution in

education needs to begin with the

transformation of the classroom.

The development of education methods

and technologies has rendered these

types of facilities inappropriate. In order

to maximize their educational potential,

classrooms need to be open, flexible

and visually stimulating. Students should

have open access to facilities such as the

library, computer room or reading corner.

Strategic use of pre-existing spaces outside

of classrooms is also relevant, as these can

be adapted to include private spaces that

also support collaborative learning.

These spaces can be versatile. They can

be turned into meeting points for smaller

groups, glass and windows can be turned

into writing space, and walls can serve for

mind maps.

We thank Mr. Petr Krupka and his

upholstery shop for the great and

modern realization of the social space in

the school.

Text: Petra Helebrantová

Foto: Nina Bernardová

www.positiv.cz ǀ 101