BUSINESS

jsou pozemky pro vybudování obchodně-administrativního centra.

Jedna věc je každopádně

nepřehlédnutelná – Ostrava už dávno není

černá. Její návštěvníci se podivují, jak se

v tomto směru proměnila k lepšímu.

Ano, přírodě, parkům a zeleni věnujeme

značnou pozornost. Roční objem financí

z našeho rozpočtu určený na zeleň není

zanedbatelný. Například v roce 2023 je

v kapitálovém rozpočtu města alokováno

na péči o vzhled a veřejnou zeleň téměř

97 milionů korun. Několik zahraničních

studií potvrdilo, že rostliny v blízkosti

člověka vedou k jeho veselejší náladě a

pomáhají snižovat stres. Zeleň je i energeticky maximálně výkonná. Po dobu deseti hodin denně chladí výkonem až sedm

kW, čímž významně pomáhá regulovat

mikroklima a snižovat efekt městského tepelného ostrova. Osobně bych v Ostravě

ráda viděla více vodních prvků. Inspirací

nám může být Vídeň s populárními mlhovišti. Se zelení a multifunkčními prostory

se dají dělat opravdové divy. Stále častěji

se potvrzuje, že věnovat se rozvojovým

a investičním projektům má pořád smysl.

V roce 2023 je v kapitálovém

“rozpočtu

města alokováno na

péči o vzhled a veřejnou zeleň

téměř 97 milionů korun.

I takovým, jejichž autory jsou

obyvatelé města?

Spolupráce s nimi je neuvěřitelná. Když

jsem v roce 2016 jako tehdejší místostarostka Ostravy-Jihu přišla s myšlenkou

uvést v život participativní rozpočet, vůbec jsem netušila, kolik dobrých nápadů

lidé mají, jak chtějí tvořit, spolupracovat, vylepšovat a co všechno chtějí řešit.

V současnosti nejlidnatější obvod rozděluje na realizaci těchto projektů 12 milionů korun. Celoměstský program nazvaný Tvoříme prostor má letos k dispozici

4 miliony korun na realizaci vybraných

projektů. Participativní rozpočet je hodně

otevřený a vstřícný. Výsledky jsou vidět –

stejně jako silný vztah Ostravanů, který

mají ke svému městu. Naslouchat lidem se

vždy vyplatí.

Paní Tichánková, děkujeme Vám za rozhovor.

Is It Possible to Reimagine

an Urban Environment

and Give It a New Spark?

We had an online call with Hana Tichánková. This marked our second meeting of the day. Earlier,

we had met her in her role as deputy mayor at the new Town Hall. Our initial interview regarding

Ostrava‘s strategic ambitions and specific projects was left unfinished. Consequently, we resorted

to utilising our laptops that evening to continue our discussion. She pragmatically discussed the

city‘s plans, which include investments ranging from multi-million projects to those of much lesser

value. However, one certainty is evident: her passion for this line of work and her belief in the city‘s

potential to reinvent itself into a modern urban environment, infused with a fresh spark of energy.

From your perspective, what should

the future of Ostrava look like?

It should be modern while taking

the wellbeing of nature and its citizens into

account. It should offer multifunctional

premises that give people space to live

their lives comfortably. Most importantly,

this needs to be done in a way that does

not disturb the city like certain buildings in

Ostrava have, according to some. Recently,

I read an interview with the architect

Mr. Pleskot, and he explained that cities work

best when people can leisurely stroll through

them, without having to make sudden turns

to avoid obstacles. This is what the future of

Ostrava should feel like to its citizens.

Is this possible to achieve in an urban

environment?

Why not? Of course it is, depending

on the financial and human resources

20 ǀ POSITIV 3/2023

Ostrava can provide. Many people are

inclined to say that our city is not very

pretty, that all we have is the new Town

Hall and Dolní Oblast Vítkovice, however,

that is no longer true. In the last couple

of years, we have managed to revitalise,

reconstruct and build up many new areas

of the city.

Most of what people

require for life in the city has

already begun to take

form in Ostrava.

Although there is still a lot of work to be

done. Could you elaborate?

I agree but I do not really wish to spend

much time discussing unfavourable external

conditions and such. I believe that most of

what people require for life in the city has

already begun to take form in Ostrava.

The important question here is asking what

is the state that these services are in, and

if the buildings are being well maintained

while effectively being put into use and are

up to the standards of the 21st century.

What forms the basis of modern day

city development?

A systematic approach and relentless effort

in achieving goals. Whatever plan has been

devised, it needs to be completed. These

projects operate on large time scales afterall.

A recent example of this is the concert hall.

In the near future, we will have to make

a decision about its completion. This will also

have an effect on further investments, as

the construction is bound to impact the city’s

budget. Four billion crowns is no small sum.

In addition, we plan to continue to modernise

the city’s hospitals and provide individual city