BUSINESS

Ostrava ve světle

největší haly CTP

v Česku

CTP je největším a nejudržitelnějším developerem industriálních parků v Česku, jehož aktivity

sahají hluboko do Moravskoslezského kraje. V Ostravě nyní probíhá výstavba největší haly CTP

u nás – najdeme ji v CTParku Ostrava Hrušov. Více o regionu i novém projektu nám řekl Vojtěch

Peřka, Senior Business Developer v CTP.

CTP působí v Ostravě téměř 20 let.

Co vás sem zavedlo?

Do Ostravy nás zavedly skvělé podmínky pro růst

firem a bohatá průmyslová tradice. Naším cílem je

poskytovat klientům kvalitní a flexibilní zázemí, které

jim umožní efektivní fungování a další růst, a na to je

Ostrava ideálním místem. Z města se stává centrum

inovativních firem, které se díky otevřenosti samo34 ǀ POSITIV 3/2023

správ a místních institucí velice rychle rozvíjejí. Jen

loni jsme zde otevřeli tři centra pro výzkum a vývoj.

Letos jste koupili halu s přilehlým pozemkem

v Hrušově, která má být největší v českém

portfoliu CTP. V jaké fázi se projekt nachází?

Na pozemku byl areál bývalých chemických závodů, nyní zde najdete CTPark Ostrava Hrušov. Půjde