INVESTOŘI V MSK

Energetická transformace

v Moravskoslezském kraji:

Od uhlí k inovacím

Moravskoslezský kraj stojí na prahu energetické revoluce. Region, který byl dříve spjatý s těžbou

uhlí a těžkým průmyslem, nyní ukazuje, že cesta směrem k udržitelné budoucnosti a inovacím

v oblasti energetiky není jen vizí. Zdejší firmy a instituce, jako Cylinders Holding, Veolia, nebo

VŠB-TU Ostrava se svým centrem ENET, a dokonce i malá obec Mikolajice, jsou příkladem toho,

že náš region směřuje k tomu, abychom se stali průkopníky v transformaci energetického sektoru.

74 ǀ POSITIV 3/2023