BUSINESS

OM Consulting,

silný partner ve všech fázích

stavebního projektu

Když Michal Mühlbauer a Ondřej Vala v roce 2013 spojili síly a vytvořili firmu pro řízení stavebních

projektů OM Consulting, měli jeden cíl: přinášet zákazníkům to nejlepší řešení pro jejich projekty

a stavby. Dnes, s týmem čítajícím 95 odborníků, patří mezi největší firmy v ČR v oboru. Jak se jim

to podařilo? Zeptali jsme se Pavla Semráda, výkonného ředitele této společnosti.

Jaké jsou hlavní oblasti Vaší činnosti a strategie

rozvoje společnosti?

V současné době patříme k předním českým poradenským firmám v oblasti řízení stavebních projektů. Nasloucháme potřebám investorů a poskytujeme služby

ve všech fázích projektu. To znamená, že víme, jak počáteční myšlenku zhmotnit ve studii, připravit nacenění pro rozpočet a zajistit komplexní projekční činnost,

value engineering a samozřejmě řídit realizaci. V OM

Consulting provedeme investora projektem od A do Z.

projektů v původních rozpočtech. Naše know-how a řešení opíráme o kolegy z oddělení cost managementu,

kteří sledují a vyhodnocují ceny materiálů, stavebních

prací a podmínky stavebního trhu. Součástí cost managementu je value engineering, tedy hledání optimálního řešení stavby vzhledem k ceně. Jde o službu, která je

dnes klíčovou součástí přípravy a řízení projektů. Pokud

jde so amotnou realizaci stavby, nabízíme službu řízení

stavby s generálním dodavatelem a jako alternativu řízení formou construction managementu.

Poslední rok je situace v developmentu složitější,

můžete nás seznámit s aktuálními výzvami?

Vzestup úrokových sazeb, stoupající ceny energií, nákladů na stavební práce a materiály komplikují realizaci

Můžete blíže vysvětlit pojem construction

management?

Construction management spočívá v tom, že pro investora vybíráme a řídíme stavební poddodavatele.

30 ǀ POSITIV 3/2023