3

BUSINESS

ČÁST/PART

Mohou si

malé a střední firmy

dovolit digitalizaci

a automatizaci?

Myslím si, že mohou, nebo dokonce musí. Často však

nemají zázemí a zdroje jako velké firmy a korporáty

a nemohou si koupit velké systémy a hitech pracoviště.

Proto na to musí SME trochu jinak, přesto systematicky a efektivně. Na možnosti digitalizace jsem se zeptal

jednoho ze zakladatelů startupu EDIMA Solutions, s.r.o.,

Jakuba Szlaura, který se touto problematikou zabývá.

Jakube, jaké vidíš možnosti efektivní

digitalizace pro SME?

V současné době máme k dispozici řadu nástrojů pro

digitalizaci. Klíčovým prvkem digitální transformace

pro SME jsou často opensource projekty. Ty nabízejí

bohatou škálu nástrojů a řešení bez potřeby velkých

počátečních investic. Kromě toho je zásadní se zaměřit na ekonomickou hodnotu dat. Musíme se ptát, která

data bychom měli sbírat a proč, jak je následně analyzovat a jak nám mohou pomoci lépe pochopit a optimalizovat procesy v SME.

Toto vede k důležitosti propojování hardwarových

a softwarových prvků v rámci SME. Správná integrace může výrazně zefektivnit provoz a zajistit,

aby technologická řešení skutečně odpovídala potřebám podniku.

52 ǀ POSITIV 3/2023

A co budoucnost umělé inteligence v technologických

procesech malých a středních podniků?

V dnešní době zažívá umělá inteligence opravdu

masivní růst, zejména v oblasti Large Language

Models, známých jako LLM. Modely jako ChatGPT

od OpenAI nebo Bard od Google jsou dokonalými

příklady. Tyto modely se díky své flexibilitě mohou

rychle adaptovat na konkrétní potřeby SME. Představte si, že potřebujete rychle analyzovat technické chyby – umělá inteligence vám vytvoří dokument se všemi relevantními informacemi, rovnou

také zjistí důvod chyby a navrhne možná řešení.

Vzhledem k těmto schopnostem je jasné, proč se

umělá inteligence stává nepostradatelnou součástí

moderního podnikání – každému subjektu poskytuje nástroje k dosažení vyšší efektivity a konkurenční výhody na trhu.

Z odpovědí Jakuba vyplývá, že není problém pořídit hardwarové a softwarové prvky digitalizace, ale

správně a efektivně je implementovat. Klíčovým faktorem úspěchu je připravenost lidí ve firmě a odborná úroveň a profesionalita expertů, kteří se na implementaci podílejí.