BUSINESS INTERVIEW

dodává ocel mnohem levněji. To je dáno

především tím, že mají desetkrát levnější

plyn, což jim dává ohromnou konkurenční

výhodu. V Evropě jsou elektrická energie

i plyn velmi drahé. Cena sice jde dolů, jenže to se děje zároveň i v Americe a Asii. Evropa není schopna těmto levným dovozům

konkurovat. Jsou zde sice dovozní kvóty,

kterými se Evropa chrání, ale ty nejsou

dobu se samozřejmě výroba i procesy dost

změnily. Jakým způsobem se chystáte

využít nové technologie do budoucna a jak

budete inovovat, abyste optimalizovali

výrobu a všechny procesy tak, abyste byli

i nadále konkurenceschopní?

Naše společnost byla založena roku 1833

jako Karlova Huť. To byl začátek průmyslové revoluce, bylo to období páry, která

materiál, který se dále prodává nebo využívá. Mimo to samozřejmě nejvíce zvyšuje efektivitu práce automatizace provozu. Ta je na opravdu vysoké úrovni, dnes

nahrazuje i takzvaný “fortel”, lidský um.

To, co dříve uměl člověk, je dnes již v programech řídících automatů. Řadu procesů, které dříve vykonával a hlídal člověk,

nyní dělají automaty a roboty. A nejde jen

vyčerpané, protože spotřeba je nízká. Takže když někdo chce levnější ocel a nespěchá na ni, tak si ji objedná z Koreje nebo

z Číny. Tento segment je tedy dnes pod

velkým konkurenčním tlakem a ocelárny

se tomu brání tak, že začínají vypínat svoji

technologii. Všichni velcí výrobci, jako je

Liberty, Dunaferr, ArcelorMittal nebo třeba

U.S.S. Košice, snižují výrobu a tím snižují i

své fixní náklady. Ale to je normální, protože je to cyklický proces – byli jsme nahoře,

teď jdeme dolů, ale zase jednou půjdeme

nahoru. Současná krize bude možná delší,

protože ji ovlivňují geopolitické vlivy – nejdříve to byl covid, teď je to válka na Ukrajině. Covid se vyřešil, ale dokud se nevyřeší

konflikt na Ukrajině, tak se nedá předpovídat, jak to všechno dopadne, kdy se dostaneme do normálu a co je vlastně normál.

se vyráběla z dřevěného a později z kamenného uhlí. Zpracovávali jsme železo,

které se vyrábělo ve vysokých pecích

v Bašce. K pohánění zkujňovacích kladiv a pecí jsme tehdy využívali sílu vody.

o velké stroje, ale i o obyčejné ruční nářadí. Třeba takovou výměnu převodovky

dříve dělala parta šesti údržbářů a nadřeli

se u toho. Dneska to zvládnou dva lidé,

a to dvakrát nebo třikrát rychleji s pomocí elektrických a hydraulických nástrojů

na baterky. Pokrok v této oblasti zvyšuje

produktivitu práce a snižuje těžkou lidskou práci. Pro porovnání, v roce 1990

jsme měli 6 500 zaměstnanců a dnes

jich máme 435. Lidské práce je tu čím

dál méně a zároveň je stále bezpečnější.

Dříve nám odcházeli lidé třeba na nemoc

z povolání, to už se dnes neděje. A proto

je důležité tyto úkony nahrazovat technikou. To je naším cílem.

Vaše firma letos slaví úctyhodné výročí

190 let od založení společnosti. Za tu

zaměstnanci doporučí

“ Pokud

člověka, který se osvědčí,

poskytneme mu finanční

odměnu. Většinou přivedou

do naší firmy své příbuzné.

Často zde pracují

dvě až tři generace.

A potom přišlo období elektrické energie

a my jsme se rozvíjeli dál. Dlouhodobě

snižujeme energetickou náročnost. Využíváme dnes druhotnou energii, která

vzniká během našich výrobních procesů, zpracováváme až 90 % odpadů na

Pane Chmelíku, děkujeme za rozhovor.

www.positiv.cz ǀ 13