POSITIV 3/2023

Společnosti a instituce v magazínu / Companies in magazine:

Název magazínu / Name of Magazine:

POSITIV Business & Style

e-magazín: magazin.positiv.cz

Profil/Profile:

Česko-anglický magazín pro podporu pozitivního vnímání

a objektivního pohledu na dění v Moravskoslezském kraji

s distribucí po celé Evropě / Czech-English Magazine Supporting

Positive Image and Objective Reports on Events Happening in

Moravian-Silesian Region with distribution around the Europe

Vydavatel/Publisher:

maxPositiv s.r.o., www.maxpositiv.cz

Dan Koneval, CEO

Zuzana Szebestová, COO

Šéfredaktor / Editor in Chief:

Ing. Aleš Vítek, +420 604 210 051

vitek@maxpositiv.cz

Redakce/Redaction:

Bc. Kristýna Eliášová, +420 602 571 812

eliasova@maxpositiv.cz, positiv@maxpositiv.cz

Obchodní oddělení / Sales Department:

Bc. Josef Nudera, +420 602 578 735,

nudera@maxpositiv.cz

České korektury / Czech Proofreading:

PaedDr. Věra Mrkosová

Překlady a anglické korektury /

English Translation and Proofreading:

Barbora Kubalová, Adam Koneval, Alison Jurišta

Grafické zpracování a úprava / Graphic Designer:

Anežka Špačková

Fotograf/Photographer:

Kateřina Skupieňová

Tisk/Printing:

PRINTO, spol. s r.o.

1ˢᵗ International School of Ostrava

Knihcentrum.cz

– mezinárodní gymnázium

KOMA Industry

AERS

Lenzing Biocel Paskov

Antracit

Liberty Ostrava

AUTO Heller Ostrava

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

CAIM

MoraviaLab

Colors of Finance

Moravskoslezské Energetické Centrum

Černá Louka

Moravskoslezský kraj

České dráhy

Moravskoslezský Vodíkový Klastr

ČEZ ESCO

MSIC

CTPark Ostrava

MSID

DG Solutions

Naturprodukt CZ

Digitaal

New Dimension

Edima Solutions

Statutární město Ostrava

GO Steel

OM Consulting

Hrtus & Partner

ON Semiconductor

HRKO

Patrioti MSK

Hyundai Motor Manufacturing Czech

P3 Logistic Parks

IPH Servis Morava

Royal Vision

Jakub Brada

Teplárenské sdružení ČR

Janáčkova konzervatoř v Ostravě

The Ženy

Nejčtenější články vydání POSITIV 2/2023

na magazin.positiv.cz:

The most-read articles of the magazine 2/2023 at:

magazin.positiv.cz

Předplatné/Subscription:

positiv@maxpositiv.cz

Autorská práva / Copyright:

maxPositiv s.r.o

Periodicita/Periodicity:

čtvrtletník + speciální vydání /

quarterly + special issue

Adresa/Address:

Brandlova 1685/9, 702 00 Ostrava, Czech Republic

IČ/ID: 06255205

Registrace/Register:

MK ČR E 23055, ISSN 2570-9518

Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerce.

Tiskové chyby vyhrazeny. Přetisk je povolen pouze

se souhlasem vydavatele se zachováním všech autorských

práv. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. /

The editorial is not responsible for the language accuracy

of advertisements. Printing errors reserved. Reprint

permitted only with consent of the publisher and full

copyright. Unsolicited submissions will not be returned.

Máme šanci být jedním z nejúspěšnějších

industriálních regionů

We Have a Chance to Be One of the Most

Successful Industrial Regions in Europe

SOUČASNÉ STAVEBNICTVÍ je dnes už

vlastně VĚDNÍ OBOR, říká Robert Konieczny

Contemporary Architecture Is Actually

a Scientific Field Today

Květoslav Bašista: Jestli něco umíš,

tak to dělej…

Květoslav Bašista: If You Know How to Do

Something, Just Do It...

Můj život se točí kolem vzdělávání

My Life Revolves Around Education

Za prací, zábavou, odpočinkem, sportem

i dobrou muzikou…

Whether it is for Work, Fun, Relaxation,

Sport, or for Good Music...

Inkubátor IT s nekonečným potenciálem

An IT Incubator With Infinite Potential

Nejčtenější zprávy na webu positiv.cz červenec – září 2023:

Bartolomějská pouť v Kopřivnici již tento víkend

E-magazín: magazin.positiv.cz

Beskydské hudební léto

VŠB-TUO, Fakulta materiálově-technologická zahajuje

novou éru spolupráce v hi-tech a vysoce přesném obrábění

podepsáním memoranda s českou

společností DG Solutions

Lucie Bílá, Powerwolf, Lordi, Paulie

Garand a Leoš Mareš. Havířovské

slavnosti jsou letos pořádně nabité

Foto obálka / Cover:

Ivo Chmelík

@magazinPositiv

Naše projekty / Our Projects:

Petra Pivovarová: I Ostraváka

někdy překvapí, co zde máme

ARCHIV NEWS

@magazinpositiv

positiv.cz