BUSINESS

Jak mohou interim manažeři

pomoci k vyšší efektivitě firmy

V době rostoucích nákladů na téměř vše je potřeba věnovat větší pozornost efektivitě firmy. Stává

se, že postupy, které dosud fungovaly a nikdo se jimi zvlášť nezabýval, přestávají přinášet výsledky.

Po vyšší efektivitě touží majitelé firem i managementy, někdy to ovšem bývá nutnost, aby firma

nestagnovala nebo se dokonce nepropadla do problémů. Jak ale dosáhnout kýženého zlepšení?

Jednou z cest může být povolat zkušeného odborníka – interim manažera.

Text a foto:

Ján Dolejš, CAIM

Úvodem si vysvětleme základní pojmy. Efektivita firmy

ukazuje, jak účinně a produktivně firma využívá své

zdroje (lidské, finanční, materiální) k dosažení svých

cílů a generování zisku. Vyšší efektivita znamená, že

firma dosahuje většího výstupu při nižších nákladech

nebo v menším časovém úseku.

chceme být v bodě Y a zde jsou data, která to potvrzují.” Často nevíme, v jakém bodě zrovna jsme a jestli

data, která jsme dostali, odpovídají realitě. Zadání často zní „Nějak se mi nelíbí, jak firma funguje, podívejte

se na to,” nebo: „Už to není, jak bývalo, máme asi problém s marketingem.”

Interim management je dočasné převzetí kontroly nad

společností nebo nad nějakou činností společnosti (finance, logistika, výroba atd.). Účelem tohoto převzetí je překonání mimořádného stavu, který společnost není schopna

vyřešit vlastními prostředky. Na změny, které je potřeba

uskutečnit, nemá v té chvíli společnost kapacitu, potřebnou zkušenost nebo znalost, nebo i dostatek odvahy.

Trnitá cesta k cíli

V zásadě existují dvě cesty, jak se dobrat k zadání a poté

k cíli. První bych nazval „Chůze po turistické značce”

a znamená, že se udělá co nejpodrobnější analýza a na

ni pak navazuje doporučený postup, který se schválí

jako zadání a který se dodržuje až do cíle. Pokud jsou

velké pochybnosti o relevanci podkladů, nebo je společnost už v určitém stupni propadu, existuje způsob,

který bych nazval „Cesta minovým polem”. Jdete za

cílem co nejpříměji a cestou nacházíte nastražené

miny, které je potřeba obejít nebo zneškodnit, a to i za

cenu, že nejdete úplně přímo a do cíle „dokličkujete”.

V tomto případě se zadání vytváří postupně a je daleko

těžší najít „body měření”, kde můžeme říct, že se nám

efektivita někam pohnula.

Zadání je základ

Abychom dosáhli vyšší efektivity s pomocí interim

manažera, musíme si nejdříve stanovit, čeho chceme

dosáhnout, resp. jak to zlepšení budeme měřit, v jaké

situaci jsme dnes a kam chceme dojít. Shodnout se,

kde se nacházíme, bývá skutečný problém. Zadání

práce obvykle nezní jednoduše: „Jsme v bodě X, ale

54 ǀ POSITIV 3/2023