BUSINESS ROZHOVOR

Čistější

prostředí

pro další generace,

automatizace i stále se

zvyšující bezpečnost práce.

To je budoucnost

GO Steel

Frýdeckomístecká společnost GO Steel, známá také jednoduše

pod původním názvem Válcovny plechu, letos slaví 190 let od

svého vzniku. V rozhovoru s ředitelem společnosti Ivo Chmelíkem

jsme se ale podívali především do budoucnosti, akterá se týká

GO Steel i celého ocelářského průmyslu.

10 ǀ POSITIV 3/2023