BUSINESS

skutečně o naši největší halu v Česku, která nabídne celkem 94 000 m 2 průmyslově-logistických prostor. Výstavba byla zahájena letos v květnu a probíhá formou rozší ření stávajícího objektu. Předání je

plánováno na druhou polovinu roku 2024.

Přidá se nová hala do kategorie vysoce

udržitelných staveb CTP?

Jednoznačně. U všech průmyslových nemovitostí

cílíme na vysokou certifikaci BREEAM a střechy

připravujeme na pokrytí fotovoltaikou. Je to odpovědnost k životnímu prostředí i k našim klientům.

Chceme, aby jim zázemí v našich halách sloužilo co

možná nejefektivněji, a to včetně nižších nákladů

na energie. V CTParku Ostrava Hrušov dbá jeden

z nových klientů na co nejvyšší udržitelnost a nejnižší stopu CO2, což velmi rádi splníme.

Letos na podzim otevřeme

v naší budově IQ Ostrava nový

cowork Clubco, který bude naším

už třetím centrem flexibilních

kanceláří v Česku.

Pracujete aktuálně v Ostravě na nějakých dalších

projektech?

V CTParku Ostrava nás čeká nové komunitní centrum

Clubhaus a nedaleko parku budujeme také CTZone,

který je zaměřený na jednotky menšího typu. Jde

o projekt i s rezidenčním bydlením, kde bude hrát velkou roli udržitelnost. Věnujeme se ale i kancelářím.

Letos na podzim otevřeme v naší budově IQ Ostrava

nový cowork Clubco, který bude naším už třetím centrem flexibilních kanceláří v Česku.

Chceme, aby jim zázemí

v našich halách sloužilo co možná

nejefektivněji, a to včetně nižších

nákladů na energie.

Zmiňujete klienty v nové hale, má už budova své

nájemce?

Hala má tři nájemce ve stávající části a dva nájemce v nově budované části. Ti si pronajmou zhruba

40 000 m 2 . Zbytek haly, prostor cca 35 000 m 2, je

stále k dispozici.

Text a foto: CTP

www.positiv.cz ǀ 35