BUSINESS

Pavel Semrád

přichází do firmy s více než 20 lety

zkušeností v oblasti developmentu,

realit, financí a investičního trhu.

V minulosti vedl týmy v CPI

Property Group v pozici ředitele

developmentu a následně asset

managementu v ČR a na Slovensku.

V čele OM Consulting stojí od

června 2022.

Výsledek? Ušetřených 10 až 20 % nákladů v porovnání s metodou řízení stavby

s generálním zhotovitelem. Zároveň dochází ke zkrácení doby trvání projektu.

Významnou výhodou je větší flexibilita

– investor může zapracovávat případné

změny v projektu postupně a není omezen podmínkami ze smlouvy s generálním zhotovitelem a nutností vést s ním

složitá jednání.

Jak investorům minimalizujete rizika

spojená s jejich projekty?

Investorům řídíme rizika a objevujeme

příležitosti. Významně jim chráníme celkové investiční náklady. Základním nástrojem je implementace strategie, kdy

největší riziko spočívá v přípravě projektu. Přípravě projektu proto věnujeme maximální péči a úsilí, vytváříme komplexní

týmy odborníků, řídíme návrhy podle maximálního rozpočtu a aplikujeme principy

value engineeringu. Samozřejmě máme

řadu klientů, kterým pomáháme až v pokročilejších fázích projektu, těsně před

zahájením výstavby nebo řešíme i problémy až přímo při výstavbě. I v takových

situacích lze rizika řídit. Tzn. mít schopnost je určit a pojmenovat, navrhnout

řešení a mít schopnost řešení realizovat.

Jak integrujete udržitelnost a ekologickou

odpovědnost do vaší strategie?

Náš pohled na udržitelnost je jasný. Chápeme, že je budoucnost nemovitostního

trhu spojená s požadavky na ESG reporting. Věříme, že tržní hodnota nemovitostí bude stále více závislá na energetické

efektivitě budovy, proto u objektů starších 5–15 let doporučujeme realizovat

energetickou feasibility study a reagovat

na změny na trhu. To proto, že nájemci

ani investoři, zejména z řad globálních

firem, nebudou již ochotni energeticky

neefektivní budovy při výběru akceptovat, což se odrazí ve výši nájemného,

a tedy v tržní hodnotě budovy. Naším cílem je proto vytvářet nemovitosti, které

jsou přitažlivé pro nájemníky a investory

a zároveň přispívají k udržitelnější budoucnosti.

Pane Semráde, děkujeme za rozhovor.

OM Consulting

poskytuje služby

projektového řízení ve

stavebnictví od roku 2013.

Disponuje službami pro

všechny fáze stavebních,

developerských projektů

potřebných pro řízení

projektů od A do Z. Tým

OM Consulting tvoří experti

na technické due diligence

a bankovní monitoring;

architekturu a projektování;

cost management;

projektové řízení

a construction management.

Od svého vzniku se firma se

sídlem v Praze podílela na

projektech a zakázkách

v ČR v hodnotě desítek

miliard korun.

www.positiv.cz ǀ 31