BUSINESS

Buď správcem svého života

díky sebekoučování

Sebekoučink je proces, při kterém učíte

sami sebe. Je to způsob, jak můžete žít

spokojenější život a naplnit svůj vlastní

příběh. Nemůžete se tady dočíst nic, co

by ještě nebylo napsáno nebo vyřčeno.

Může se ale stát, že vám právě teď článek

zapadne do životního kontextu, do vaší

aktuální potřeby a jedna myšlenka spustí

proces změny. Za těch čtrnáct let, co se

jako koučka setkávám s různými situacemi svých klientů, jsem si potvrdila, že lidé

a jejich příběhy se různí, ale příčina životní

nerovnováhy bývá často stejná: Je to naše

vlastní zbytečná sebekritičnost.

Pokud vyjdeme z předpokladu, že rovnováha je zdravá, pak nám vyjde i to, že

naslouchat pouze nebo velmi často vnitřnímu kritikovi a dovolit, aby za nás rozhodoval, je nezdravé.

Tohle uvědomění je „aha moment” mnoha koučovacích setkání. Jsem svědkem

toho, jakou vyšší kvalitu života si dokáží

lidé zajistit díky tomu, že začnou zaměřovat pozornost na vědomé rozhodování,

a volby následných kroků dělají pak podle

toho, které myšlenky nebo pocity vědomě

upřednostní. Jakmile lidé přijmou to, že laskavost vůči sobě samému je v pořádku a že

je to podmínka sebeúcty, velmi se jim uleví.

Zde je několik ověřených tipů, jak začít

se sebekoučinkem:

• Pracujte s trpělivostí. Sebekoučink je

proces, který běží v čase, asi neuvidíte

okamžité výsledky.

• Ptejte se sami sebe: „Co opravdu, opravdu chci?”

• Veďte klidně i hlasitý dialog s vnitřními

potřebami, pochybnostmi, radami.

• Ujasněte sami sobě, co vám funguje, co

umíte „levou zadní”, a toho dělejte víc.

• Sledujte svůj pokrok, všímejte si toho,

kdy i nepříjemné situace zvládáte

o něco lépe.

• Zaměřte pozornost na to, co chcete, ne

na to, co nechcete.

Pokud chcete zlepšit kvalitu svého života,

sebekoučink je ten nejlepší způsob, jak

začít. Osobně vám mohu jako první krok

doporučit třeba účast na ostravské konferenci Koučink v praxi s podtitulem Objev

tajemství. www.koucinkvpraxi.cz

A jestli hledáte na závěr ještě něco praktického navíc, tak „dovol si to” a „přijmi

to” jsou dvě výzvy, které zlepšily životní

pohodu mnoha lidem. Je už jen na vás, co

si za „to” doplníte sami.

Self-Coaching:

How to Be Your Own Manager

Self-Coaching is a process, where you

teach yourself. It offers a way to live a more

comfortable life and fulfill your goals. You

probably will not hear anything new in this

article, at least nothing that you could not

have seen anywhere else. However, maybe

you will come across it at an opportune time,

facing just the right circumstances where

something like this sparks a change within

you. In the 14 years I have spent as a life

coach, I have met many different people, and

each of their stories are unique. I have found

that the most common source of imbalance

in people’s lives is their own self-criticism.

If we assume that balance is healthy, then it

follows that relying solely on our inner critic to

make decisions for us is definitely not healthy.

This realization is often the “eureka”

moment in many coaching sessions. I have

witnessed how significantly one’s quality of

life can improve when individuals shift their

focus towards their decisions and choose

their next steps depending on the thoughts

and feelings they actively want to pursue.

When people come to accept that being

kind to themselves is not only acceptable,

but also a requirement for self respect, they

experience tremendous relief.

Here are a couple tested tips that can

help you begin Self-Coaching:

• Be patient. Self-Coaching is a long term

process and it is likely you will not see

any immediate results

• Ask yourself: “What is it that I really,

really want?”

• Think about, or talk to yourself out loud

about your own needs, worries and

advice.

• Clarify to yourself what you excel at,

and how you can do more of it.

• Reflect on your progress and notice when

you handle any uncomfortable situation

even a little bit better than previously.

• Focus on what you want, not what

you fear.

If you want to increase your quality of

life, Self-Coaching is the best way to start.

If you are interested, I can personally

recommend attending the Koučink v praxi

Objev Tajemství (Coaching in practice,

revealing the secret) conference in

Ostrava. www.koucinkvpraxi.cz

In closing, I’d like to offer a practical tip:

“Allow yourself to” and “accept that ” are

two phrases or challenges that have already

brought about significant changes in many

people’s lives. It is up to you on how you

choose to complete these phrases.

Text a foto:Iveta Štvartáková,

New Dimension, s.r.o.

www.positiv.cz ǀ 57