INVESTORS IN MSK

1983 – Nově vzniklá státní celulózka

Paskov zahajuje výrobu buničiny pro

výrobu papíru.

1992 – Česká republika zahajuje

proces privatizace významných

průmyslových firem, včetně

společnosti Biocel Paskov.

2001– Novým Majitelem se stává

rakouská společnost Heinzel –

Gruppe, přední evropský výrobce

papíru a buničiny.

2010 – Rakouská skupina Lenzing se

stává většinovým majitelem závodu.

Strategickým cílem společnosti

Lenizng je dlouhodobé zabezpečení

dodávek vlastní buničiny pro výrobu

vláken.

2011 – Společnost Lenzing začíná

postupnou přeměnu závodu,

znamenající změnu výroby

papírenské buničiny na vysoce

kvalitní viskózovou buničinu pro

výrobu vláken.

2015 – Úspěšné ukončení

několikaletého procesu změny

technologie výroby na produkci

buničiny pro výrobu vláken.

Navýšení výrobní kapacity na

270 000 tun ročně.

2018 – Změna názvu společnosti na

Lenzing Biocel Paskov a.s.

2023 – Lenzing Biocel Paskov

si připomíná 40. výročí zahájení

provozu závodu

ci. Je pak přirozené, že tento proces, díky specifičnosti

našeho průmyslového odvětví a jeho technologiím, vyžaduje určitou časovou náročnost pro správné zaškolení a předání know-how novým kolegům. A nejedná

se pouze o předávání technických poznatků a provozních záležitostí, ale jsme si vědomi také různých mezigeneračních odlišností, na kterých úspěšně pracujeme,

aby docházelo nejen k efektivnímu předání informací,

ale i k vytváření příjemného pracovního prostředí.

Jaká je role zaměstnanců společnosti Lenzing Biocel

Paskov v jejím úspěchu a rozvoji?

Vnímám ji jako zcela zásadní. Jsem příznivkyně každého pokroku, a to ať hovoříme o AI, digitalizaci, robotizaci, automatizaci, nebo jakkoliv chcete

tyto trendy nazvat. Nicméně bez kvalifikovaných

a motivovaných zaměstnanců nejsme do budoucna schopni těchto cílů dosáhnout. Proto je pro

nás klíčové rozvíjet potenciál našich zaměstnanců

a zvyšovat jejich odbornou kvalifikaci kontinuálním

vzděláváním.

Pro zvyšování odborné kvalifikace stávajících zaměstnanců máme propracovaný systém vzdělávacího programu zvaný Pulp Academy. Pro mladé talenty jsme

vytvořili program Talent Pool, kde se mladí kolegové

mají možnost odborně profilovat dle svých oblastí

zájmu, aby se v průběhu let stali specialisty ve svém

oboru nebo přímo vedoucími pracovníky. Mimo to pro

naše kolegy zajišťujeme v průběhu roku řadu externích

školení a kurzů. V budoucnu bychom také rádi umožnili absolvování pracovní stáže v zahraničních závodech

v rámci skupiny Lenzing.

Paní Kupková, děkujeme za rozhovor.

Text: redakce

Foto: Lenzing

Biocel Paskov

www.positiv.cz ǀ 83