BUSINESS

Čím se váš ostravský projekt liší od vašich

ostatních parků?

P3 Ostrava Central je první brownfield, který jsme

v České republice realizovali. Svou velikostí 44 hektarů

se jedná zatím o největší brownfield v ČR přetvořený

na moderní průmyslový park.

Všechny naše parky si zakládají na skvělé dopravní dostupnosti, ve Vítkovicích jsme navíc ještě v těsné blízkosti technické památky pulzující kulturním životem,

de facto v širším okruhu města. To významně ovlivnilo

celé pojetí našeho projektu.

Jak se na podobě logistického parku podepíše

jeho okolí?

Relativní blízkost centra nahrává citylogistice a otevírá širší možnosti v oblasti retailu a služeb. Chtěli jsme

vytvořit místo, kde se bude dobře dařit byznysu, ať

už jsou jeho podstatou velké strojírenské celky, nebo

malá živnost. Zkrátka podpořit evidentní vzestup ostravského regionu.

Otevřený prostor přístupný všem je naprostý opak

toho, co tato lokalita zažívala v uplynulých dekádách,

kdy byl areál nepřístupný a pohyb v něm nebezpečný.

Stáli jsme tak před otázkou, jak z tohoto šedého místa

na mapě udělat zase město, a to byl důvod, proč jsme

vyhlásili architektonickou soutěž.

Projekty průmyslového developmentu se obvykle

obejdou bez architekta …

Také proto je náš projekt jedinečný. Vítězný návrh

architekta Davida Kotka z PROJEKTSTUDIA stojí na

skvělém nápadu určit směr ulic v parku podle sousedních bloků a také struktury, kterou vytvořil architekt

Pleskot pro oblast Dolních Vítkovic. Tím se náš park

přirozeně začlení do struktury města.

Další dobrou myšlenkou bylo změnit orientaci hal tak,

aby k nim kamiony nezajížděly hned z hlavní ulice, a ta

díky tomu může působit více jako součást města než

logistický areál.

První tři haly už v parku stojí. Kdo si je pronajal?

Mix nájemců v P3 Ostrava Central je vážně pestrý.

Kde jinde se na jednom místě potká distributor piva

a prodejce kojeneckého zboží, dodavatel manipulační

techniky a velkoobchod chladírenských zařízení, nebo

novinová společnost? Právě jednáme s jedním investorem, který u nás zvažuje vybudování sportoviště, respektive místa pro trávení volného času. To všechno

potvrzuje naši flexibilitu a variabilitu našich hal.

Jak velké prostory se u vás dají pronajmout?

V první etapě jsme postavili halu o rozloze 28 000 m2

a další dvě menší haly, 2 200 m2 a 1 200 m2. Zájem je

zatím především o střední a menší jednotky, a tam se

ukazuje, jak je důležité, abychom se dokázali přizpůsobit. To, že máme haly přístupné z obou stran, té flexibilitě velmi pomáhá. Haly tak můžeme dělit na menší

jednotky, a to už okolo 1 200 m2.

Pro další etapy uvažujeme také o tzv. SBU (small business units), konceptu malých obchodních jednotek,

které v sobě kombinují kanceláře, showroom, prodejnu a malý sklad. Lokalita je na to naprosto ideální a tento městský koncept je různými společnostmi velmi

vyhledávaný, oblíbený a efektivní. To ale neznamená,

že bychom se vzdávali ambice být atraktivní adresou

i pro výrobní firmy.

Čím je chcete oslovit?

V celé Evropě je stále nedostatek kvalitních prostor,

a také v Ostravě je moderních prostor málo. Volné haly

k okamžitému pronájmu bez nutnosti nové výstavby

dnes nabízíme jako jedni z mála.

Další bolístkou výrobních firem je nedostatek zaměstnanců. Lidé si dnes mohou lépe vybrat, kde budou pracovat, a při rozhodování je na misce vah i čisté prostředí a dobrá dopravní dostupnost, což nám opět velmi

nahrává. K nám dojedete i tramvají!

A ačkoliv máme vytápění horkovodem, udělali jsme

i přípojku na plyn, právě pro případ, že by ho potřebovala některá z výrobních firem. Chceme být pro klienty

z výroby atraktivní, několik poptávek ze stran výrobních firem aktuálně řešíme, například z oblasti potravinářství, obrábění nebo automotive.

Kde jinde se na jednom místě potká

distributor piva a prodejce kojeneckého

zboží, dodavatel manipulační techniky

a velkoobchod chladírenských zařízení,

nebo novinová společnost?

Vnímáte blízkost Polska jako konkurenci, nebo

prostor pro synergii?

Když globální firma uvažuje o vybudování logistického

hubu v širším regionu, dá zřejmě přednost Brnu, a ještě častěji sousednímu Polsku. Je tam více možností,

rychlejší výstavba, dostupnější a levnější pracovní síla.

V České republice zase můžeme konkurovat kvalifikovanější pracovní silou a třeba i právě tou větší flexibilitou u menších jednotek.

Stále je velké množství společností, pro které je přítomnost v ostravském regionu klíčová. Navíc, když vidím obrovský posun Ostravska v přeměně z hornické

oblasti na region následující nejnovější trendy v architektuře, udržitelnosti, vzdělání a samozřejmě také businessu, tak nepochybuji, že v budoucnosti atraktivita

města i celého regionu jen poroste a věřím, že v našem

parku bude působit řada velmi zajímavých společností

z různých oborů.

Co vás v P3 Ostrava Central čeká

v následujících měsících?

Prakticky nepřetržitě jednáme s potenciálními nájemci.

Často jsou to firmy, které v posledních letech vyrostly

a nyní uzrál čas, aby svůj byznys posunuly kvalitativně

dál. Je to pro ně velký krok, a proto si dávají záležet na

každém detailu. Spolu s tím realizujeme další etapu výstavby. Aktuálně pracujeme na třech halách o celkové

rozloze téměř 30 000 m2, od září tohoto roku tak můžeme přivítat další nájemce, a já už se nyní těším na to,

kdo naši vybranou společnost vhodně doplní.

Pane Zacho, děkujeme Vám za rozhovor.

Text: redakce

Foto:

P3 Logistic Parks

www.positiv.cz ǀ 39