BUSINESS

Nová éra spolupráce

v hi-tech a vysoce přesném obrábění

Podpis memoranda o spolupráci mezi VŠB-TUO a rychle rostoucí českou společností,

specializující se právě na vysoce přesné obrábění, DG Solutions, symbolizuje spojení vědy,

technologie a vysoce precizního obrábění.

Toto memorandum stanovuje základy pro spolupráci

v oblasti aplikace pokročilých metod automatizace,

digitalizace průmyslových procesů, aplikace principů

konceptu Industry 4.0 a další výzkumné a vývojové

činnosti. To vše za účelem posílení vědecké a technologické excelence v Moravskoslezském kraji. Dlouhodobým cílem společnosti je vytvořit výzkumné pracoviště a investovat do následné sériové výroby v oblasti

výroby součástí polovodičů.

Text a foto:

DG Solutions

Dokument byl podepsán děkankou Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO, prof. Kamilou Janovskou:

„Toto partnerství otevírá nové dveře ke spolupráci

mezi akademickou sférou a průmyslem vysoce precizního obrábění v oblasti polovodičů, což je průmysl s velmi vysokou přidanou hodnotou. Polovodičový

průmysl navíc patří mezi globální strategické průmysly,

62 ǀ POSITIV 3/2023

a proto jsem velmi ráda, že se nám daří rozvíjet nové

projekty právě v této oblasti.“

Garantem odborné spolupráce byla pověřena Katedra

řízení průmyslových systémů, jejíž vedoucí doc. Šárka

Vilamová doplnila konkrétní témata společných projektů:

„Vzájemná spolupráce bude zacílená zejména na oblast

digitalizace dílčích dat jednotlivých procesů, jejich zpracování a následné vyhodnocení s využitím neuronových

sítí a genetických algoritmů. Další formy spolupráce budou spočívat v poskytování odborných měření, analýz

a poradenství pracovníků Fakulty materiálově-technologické. Tyto činnosti budou zároveň směřovat k přípravě

společných projektů ve výše uvedených oblastech.“

Předseda představenstva DG Solutions a.s., Pavel Filák

dodává: „Strojírenství má v Moravskoslezském kraji