Na nové tváři Ostravy se podepisují

věhlasní architekti. S Evou Jiřičnou

a Stevenem Hollem se můžete

setkat na EXPO REAL

BUSINESS

Veřejný prostor v Ostravě v současnosti vzkvétá. Zlepšuje se zdejší dopravní situace, obyvatelé

se učí využívat jiné typy dopravy. Bikesharing je již nedílnou součástí ostravských ulic a Ostrava

patří dle aplikace Nextbike k nejúspěšnějším městům v jeho užívání. I ostravské MHD patří mezi

nejmodernější v ČR. Nově také vznikla kuchařka modrozelené infrastruktury.

Díky řadě architektonických soutěží, které se v Ostravě uskutečňují, se daří zachraňovat a opravovat cenné

historické budovy, i stavět nové, architektonicky hodnotné stavby. Především spolupráce s ateliérem MAPPA dodává Ostravě urbanistickou celistvost. Ateliér

pomáhá investorům také lépe pochopit a ukotvit jejich

myšlenku při realizaci či výstavbě objektu. Díky této

symbióze mohou vznikat stavby hodnotné, technologicky vyspělé a urbanisticky zakotvené do prostoru.

Povedlo se např. zachránit budovu historicky cenných

Jatek, o jejíž novou podobu se postaral polský architekt Robert Konieczny. Nyní zde sídlí galerie současného umění PLATO. Naopak zcela nový objekt otevřela

v únoru tohoto roku Ostravská univerzita při nábřeží

řeky Ostravice. Nový City Campus Ostrava slouží jak

studentům, tak veřejnosti.

Vůbec celé nábřeží podél řeky Ostravice se stává

oblíbeným místem k relaxaci i aktivnímu odpočinku.

Určitě jste nepřehlédli nově otevřenou lávku, spojující

22 ǀ POSITIV 3/2023

centrum Ostravy a Dolní oblast Vítkovice, která vznikla

podle návrhu českého architekta Josefa Pleskota. Dalšími navazujícími projekty pro tuto oblast jsou také urbanistická studie Černé louky, projekt mostu profesora

Koutského a plánovaný vznik nové čtvrti pod Žofinkou

přímo na břehu Ostravice.

A tím výčet ještě zdaleka nekončí. Na podzim nás čeká

dokončení hned trojice velmi očekávaných staveb. Jedná se o finalizaci rekonstrukce zchátralé budovy Textilia Ostravica, kterou budeme nově znát pod názvem

Boutique Business Inkubátor Ostravica. Dále bude hotova Grossmannova vila, postavená ve stylu Art deco,

jejíž záchrana přišla právě včas. A v neposlední řadě

bude otevřen nový administrativní komplex Organica,

který je postaven v těsné blízkosti Nové Karoliny vedle

Trojhalí a náměstí biskupa Bruna. Ostrava se tedy má

opravdu na co těšit.

Nejen o aktuálních a chystaných projektech se dozvíte více na letošním veletrhu Expo Real, který patří