Kdo s námi cestuje,

ten to lajkuje

Zásuvky 230 V

Klimatizace

Pojeďte s námi.

Internet zdarma

www.cd.cz/modernidopravce

Restaurace

Roznáška občerstvení

Bezbariérový přístup