Nový koncertní sál Ostrava

New concert hall Ostrava

BUSINESS

Steven Holl

architekt | architect

Eva Jiřičná

architektka | architect

© Steven Holl Architects a Architecture Acts

mezi nejvýznamnější investiční veletrhy.

O tom svědčí vždy hojná účast developerů, investorů, rozvojových agentur,

konečných uživatelů, odborných konzultantů, architektů i zástupců místních samospráv a států. Veletrhu se účastní přes

40 tisíc účastníků ze 73 zemí světa a je tak

cenným zdrojem kontaktů, setkání, informací a zkušeností. Město Ostrava je jeho

pravidelným účastníkem, a to už od roku

2002. Vystavuje pod společnou značkou

Czech Cities & Region, v rámci které se

prezentuje Praha, Ostrava a Moravskoslezský kraj. Na veletrhu jsou připraveni

zástupci města vést jednání s případnými

investory a nabídnout jim lukrativní pozemky, a to i v samotném centru města

Ostravy. Mezi nejzajímavější nabídky patří rozhodně již vyhlášená výzva na pozemek PLZEŇSKÁ, a další dvě výzvy, které

teprve vyhlášeny budou, a to na T6 Technologická a pozemek Opavská/Martinovská. Kompletní nabídka je připravena zde:

www.investinostrava.cz

Dále se na stánku Czech Cities & Region

můžete těšit na zajímavé přednášky světo-

vě proslulých architektů, kteří stojí za významnými ostravskými projekty.

Eva Jiřičná bude v programu města Ostravy 5. října v 14:00 prezentovat spolu se

svým kolegou z ateliéru AI Design architektem Petrem Vágnerem svůj návrh na

přestavbu objektu Věžového domu na

Ostrčilově ulici, který se nachází v centru

Ostravy. Téma rekonstrukce domů a staveb ze 70 let je v mnoha městech velmi

aktuální. Eva Jiřičná je česká architektka žijící

v Londýně. Má dva architektonické ateliéry –

Eva Jiricna Architects v Londýně a AI Design

se sídlem v Praze, který založila s architektem

Petrem Vágnerem v roce 1999. V létě 1968

odjela na stáž do Londýna, ale československé úřady jí zabránily v návratu po srpnové okupaci. Nastoupila v Ateliéru Louis de

Soisson, kde projektovala přístav v Brightonu.

Poté začala spolupracovat se známým architektem Richardem Rogersem. Proslavily ji

návrhy interiérů londýnských a newyorských

módních obchodů. Pro její stavby je charakteristické použití skla, kovu i betonu, je známá

také díky návrhům skleněných schodů. Je držitelkou řádu Britského impéria.

Steven Holl na stánku města Ostravy představí 4. října ve 14:00 svůj návrh projektu „Koncertní sál Ostrava“, který zahrnuje rekonstrukci chráněné kulturní památky Domu kultury

města Ostravy a přístavbu koncertního sálu

pro 1300 posluchačů. Autorem návrhu je

spolu se Stevenem Hollem a jeho studiem

Steven Holl Architects také pražské studio Architecture Acts. Projekt je už nyní prestižním

americkým magazínem Architizer zařazen

mezi 10 nejočekávanějších staveb celého

světa. Jak sám v Holl mnoha rozhovorech

zmiňuje, připravit projekt koncertního sálu

bylo jeho velkým přáním a velmi se těší na

první zahajovací koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava. V této chvíli probíhají přípravné

stavební práce a současně je v procesu výběr

zhotovitele stavby. Steven Holl je významný

americký architekt. V jeho stavbách se odráží

jeho fascinace vědeckými fenomény a hrou

se světlem. Studoval na Washingtonské univerzitě v Římě a na Architectural Association v Londýně. Svou kariéru začal v Kalifornii

a v roce 1976 si otevřel vlastní kancelář v New

Yorku. Vyučoval na Washingtonské univerzitě, na Syrakuské univerzitě a od roku 1981

působí na Kolumbijské univerzitě.

www.positiv.cz ǀ 23