BUSINESS

Jak pracují ty největší

globální firmy s lidmi?

Jak se hledají áčkoví lidé a jak s nimi pracovat, aby vám rychle z firmy neodešli? Proč zavádět do firmy

moderní technologie, jako je umělá inteligence, automatizace, low-code, no-code, a jak s nimi pak

pracovat pro zlepšování firemní kultury? Jak využít technologický potenciál lidí z Generace Z v jakékoliv

firmě, jak všechny generace smysluplně propojit a díky tomu nastartovat růst businessu?

Pokládáte si stejné otázky, ale neznáte na ně odpověď?

Pak zbystřete: 12.10. se do Ostravy sjede elita českého

i globálního HR. Na šestém ročníku akce s názvem

HRko, největším oborovém eventu svého druhu, který se zaměřuje výhradně na případovky z úspěšných

a změnových projektů z oblasti rozvoje talentů, práce

s lidmi a employer brandingu.

Čeká vás neskutečná jízda od rána do večera. Dvě stage, na kterých si poslechnete případovky od desítek

opinion leaderů českého i globálního HR. Po celý den

poběží rovněž Festival HR řešení, na kterém si můžete

vybrat do firmy nové benefity, vzdělávací programy,

najít parťáky na nábor nebo digitalizaci HR.

Obrovský focus letos organizátoři zaměřili na HR

rooms. Workshopových zón bude na letošním HRku

celkem osm a budou zaměřeny na růstové a rozvojové

programy z oblasti leadershipu, silných stránek, digitalizace HR, datové analytiky v oboru nebo zaměstnaneckých výzkumů.

Text a foto:

Jiří Kratochvíl

Jako headlineři celé této HR párty a Festivalu HR řešení

letos na Vema hlavní stage představí své projekty třeba

Filip Dřímalka s tématem věnovaným budoucnosti nepráce, GenZ & AI technologiím. Jan Jírovec, jeden ze zakládajících členů investičních lvů – skupiny Rockaway Capital – v moderované talkshow kompletně odkryje zákulisí

toho, jak napříč skupinou pracují s Generací Z a jak stavěli

DNA celé skupiny. Na duální případovce v podání Terezy

70 ǀ POSITIV 3/2023

Macháčkové a Jirky Nečase se dozvíte, jak se dělá nábor

pro globální technologické hráče, jako je productboard

nebo Deepnote, kde je obrovská poptávka jen po těch

nejlepších Tech lidech. Vladimíra Michnová, šéfka HR

skupiny LINET Group vám poví o tom, jak a proč začali v Linetu digitalizovat HR na skutečně všech úrovních

a opět, jak jinak než globálně. Další duální vystoupení

si berou na starost pánové Jiří Havel a Lukáš Havlásek

z Notino. Tam totiž tvořili firemní hodnoty, a to rovnou

dvakrát. Napoprvé to nevyšlo, a tak celý proces zlepšili

až do současného stavu. A závěr dne na Vema hlavní stage bude patřit tvrdým datům z trhu práce. Kdo jiný by

o datech v HR měl hovořit, než Tomáš Ervín Dombrovský

z LMC? Tentokrát se ale jeho datový pohled zaměří na

Generaci Z, takže vám řekne zcela konkrétně, co mladé

lidi baví, motivuje a jak s nimi pracovat, aby byli maximálním přínosem a neodcházeli vám ještě před zkušebkou.

To celé pod moderací Jana Smetany, sporťáka, kterého

znáte z primetime ČT.

Letošní HRko je už téměř vyprodané. Zbývá nějakých

35 vstupenek, což při kapacitě do 500 návštěvníků

z celého Česka svědčí o tom, že tohle je event, který

byste si neměli nechat ujít. HRko totiž není žádná konference. HRko je HR párty a Festival HR řešení určený

pro všechny, kteří vedou týmy a lidi v nich.

Své místo na HRko 2023 si zajistíte na www.hrko.cz.

#nejsmekonferencejsmeHRparty