EDITORIAL

Vážení čtenáři,

Dear Readers,

jak už jste od nás zvyklí, v každém tištěném vydání si pro vás

připravujeme něco speciálního. Ať se jedná o novou rubriku,

trendy téma, specifické zaměření

či zajímavou prezentaci... Jinak to

nebude ani tentokrát, naše podzimní

vydání se mimo klasickou business a style rubriku věnuje také oblasti developmentu

a energetiky. Zmapovali jsme pro vás to nejzásadnější,

co se v poslední době v Moravskoslezském kraji událo.

Nové stavby, strategické projekty, zajímavé akce, proběhlé, i ty, na které se zatím chystáme.

As you are usually used to from us, we

prepare something special for you with

every print edition. Whether that be

a new section, a trending topic, a specific

focus or an interesting presentation.

Our autumn issue will be no different this

time. Apart from the classic business and

style section, it will also focus on development

and the energy sector. We have mapped out for you

the most important things that have happened recently in

the Moravian-Silesian region. Things like new construction,

strategic projects, interesting events that have taken place, as

well as those events that are upcoming in the future.

Čestné místo uvnitř magazínu zaujímá náměstek hejtmana moravskoslezského kraje Jakub Unucka, také Rostislav Rožnovský, ředitel Moravskoslezského energetického centra, i Hana Tichánková, náměstkyně primátora

města Ostravy. Společnosti, o kterých si na následujících

stranách přečtete, jsou například Biocel Paskov, JL Advisory, Hyundai Motor Manufacturing Czech, OM Consulting, CTPark, DG Solution, IPH Servis a další. Představíme vám The ženy, projekt, který vznikl s vizí ukázat

dětem a mladým dospělým, co je možné a co nemožné.

The deputy governor of the Moravian-Silesian Region Jakub

Unucka, Rostislav Rožnovský, Director of the MoravianSilesian Energy Centre, and Hana Tichánková, Deputy Mayor

of Ostrava, have a place of honour inside the magazine.

The companies you will read about on the following

pages include Biocel Paskov, JL Advisory, Hyundai Motor

Manufacturing Czech, OM Consulting, CTPark, DG Solution,

IPH Servis and many others. We will introduce you to The Ženy,

a project that was created with a vision to show children and

young adults what is possible and what is impossible.

V druhé polovině magazínu oslavíme 70. výročí Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a podíváme se na zoubek

microgreens. A aby té radosti bylo ještě víc, podzimní

náladu si zpříjemníme knižními tipy či lahodným pokrmem od Pasta Romana.

In the second half of the magazine, we celebrate

the 70th Anniversary of the Janáček Conservatory in Ostrava

and we take a look at microgreens. To add to the joy, we will

make the autumn mood even more pleasant with book tips

and a delicious meal from Pasta Romana.

Věříme, že vás bude zářijový POSITIV bavit a inspirovat

minimálně stejně jako nás.

We hope you will enjoy and be inspired by September's

POSITIV as much as we are.

Děkujeme, že jste s námi, a přejeme vám obohacující čtení.

Thank you for being with us and we wish you a rewarding read.

Ing. Aleš Vítek

Šéfredaktor POSITIV Business & Style

Editor-in-Chief of POSITIV Business & Style

www.positiv.cz ǀ 1