INVESTORS IN MSK

stávající technologie a jakou úsporu emisí

tato vylepšení přinesou.“

Jaké budou další kroky, které povedou

k dosažení uhlíkové neutrality společnosti?

Lenka Vaněk: „Počínaje příštím rokem společnost každý rok obmění část své flotily za

elektromobily. Dojde také k výměně osvětlení a úpravě systému vytápění. Do budoucna by mohla EP Rožnov využívat jako

zdroj vytápění tepelná čerpadla. Významných úspor emisí CO2 by měla společnost

dosáhnout rovněž instalací fotovoltaické

elektrárny. Pro pokrytí celkové energetické

spotřeby bude vlastní výroba z fotovoltaické elektrárny doplněna odběrem bezemisní

elektřiny se zárukami původu ze sítě.“

Ondřej Šišpela: „Vhodným rozšířením fotovoltaické elektrárny se může v budoucnu

stát výstavba tzv. carportu, tedy zastřešení

parkoviště, které pokrývají solární panely.

Instalace carportů usnadní plánovaný rozvoj elektromobility v EP Rožnov, umožní totiž například částečné napájení dobíjecích

stanic na ploše parkoviště. Tato a další ekologická opatření umožní razantní snížení

klimatické stopy do dvou let. Navíc v areálu

společnosti vznikne unikátní energetické

centrum, ve kterém najdou uplatnění baterie nevyužité při výrobě elektroaut.“

The CZECH INDUSTRY Will Gradually

Transition to Climate Neutrality.

One of the First Strategies Is Being

Implemented by ČEZ ESCO

Most of the world‘s economies are committed to achieving

climate neutrality and the same commitment is being incorporated

into corporate strategies. They want to reduce their emissions

and are making similar demands on their suppliers. It is for this

reason that EP Rožnov, a leader in the design and implementation

of cleanrooms and a subsidiary of ČEZ ESCO, has decided to

decarbonise. The company‘s goal is to be climate neutral by 2040.

Decarbonisation for EP Rožnov is managed by ČEZ ESCO in

cooperation with its parent company ČEZ from A to Z. We talked

to Lenka Vaněk, Director of the Innovation and Decarbonisation

Division at ČEZ ESCO, and Ondřej Šišpela, Member of the Board

of Directors and Director of the Industrial Energy Division at ČEZ

ESCO, about the development process of the decarbonisation plan

and the solutions suitable for eliminating the climate footprint.

You are a leading provider

of decarbonisation solutions on

the Czech market. What was behind

the strategy for EP Rožnov?

Lenka Vaněk: “Renewables are now

a highly sought-after commodity

as reducing the climate footprint

is becoming a necessary reality for

Czech businesses. Many customers

of large international companies

have declared their climate neutrality

targets. Our subsidiary EP Rožnov is

a leader in the cleanroom sector in the

electrical, automotive, pharmaceutical,

healthcare and other industries. Its

customers’ demand for zero-emission

products is very strong, which is why we

decided to develop a comprehensive

decarbonisation plan for EP Rožnov that

will lead to a reduction of greenhouse

gas emissions to zero.”

Ondřej Šišpela: “The decarbonisation

strategy of EP Rožnov was originally

created in response to a commitment

the company made to one of its very

important customers. Similar requests

began to emerge from other customers

of the company and therefore EP Rožnov

aims to achieve climate neutrality in

direct and indirect emissions in 2030.”

What benefits will climate neutrality

bring to society?

Lenka Vaněk: “Reducing the climate

footprint will help EP Rožnov to win

new customers and retain existing

Mgr. Lenka Vaněk

Od roku 2021 je ve funkci ředitelky

úseku Inovace a dekarbonizace ČEZ

ESCO, firmy poskytující kompletní

energetické služby podnikům v Česku

a na Slovensku. Ve své pozici je

zodpovědná za identifikaci trendů

a inovací, řízení produktového

portfolia a za rozvoj společnosti.

Má zkušenosti v oblasti nastavování

firemních strategií, inovací a rozvoje

Since 2021, she has been the Director

of the Innovation and Decarbonisation

Division at ČEZ ESCO, a company

providing complete energy services to

businesses in the Czech Republic and

Slovakia. In her role she is responsible

for identifying trends and innovations,

managing the product portfolio and

for the development of the company.

She has experience in setting

corporate strategies, innovation and

development.

www.positiv.cz ǀ 79