ANTRACIT

patří mezi „štiky“

BUSINESS

česko-slovenského developmentu

Mezinárodní developerská skupina ANTRACIT rozvíjí vlastní projekty po celém území Česka

a Slovenska od Ústí nad Labem přes Ostravu a Žilinu až po Prešov. Nabízí komplexní služby

od návrhu a úpravy využití prostor přes zpracování projektové dokumentace, vlastní výstavbu

až po správu a údržbu nemovitosti. Jedním z jednatelů skupiny ANTRACIT je Tomáš Kosa.

I když na developerském trhu působíte

teprve krátce, máte již za sebou několik

úspěšných projektů. Na co byste chtěl

upozornit?

První z nich je ANTRACIT House v Ostravě,

který získal i čestné uznání v soutěži o titul

Ostravský dům roku. Jedná se o projekt

určený k dlouhodobému pronájmu, kde je

rovněž sídlo stavební skupiny HSF System

v České republice. Obdobné zaměření

(dlouhodobý pronájem) má také objekt

ANTRACIT Point v Žilině, kde se nachází

zase sídlo stavební skupiny HSF System

na Slovensku. Tato budova získala mezinárodní ocenění BigSEE Architecture Award

2021 v kategorii veřejné a komerční architektury. Za architektonickým návrhem stojí

studio A.R.K. ateliér. V první fázi projektu

ANTRACIT Senec (nedaleko Bratislavy) již

působí v dlouhodobém nájmu úspěšný online obchod RajHračiek.sk.

Nedávno se na veřejnosti objevily

informace o zajímavých nálezech v rámci

záchranného archeologického výzkumu

na Kostelním náměstí v Ostravě, kde

realizujete projekt Polyfunkční dům

VÁCLAV. Co tam odborníci objevili?

Záchranný archeologický výzkum, který

provádějí odborníci z Národního památkového ústavu (NPÚ) ve spolupráci s Ostravským muzeem, dokumentuje čtyři

původní středověké městské parcely a je

součástí první etapy realizace. V jednom

domě byla dokonce od roku 1827 první

ostravská kavárna. V dalším objektu byly

nalezeny tři kamenné stavební články, pocházející pravděpodobně ze sousedního

kostela svatého Václava. Ten patří k nejstarším stavebním památkám v Ostravě.

Kdy začínáte stavět a co váš kancelářský

a rezidenční projekt v centru třetího

největšího města v České republice

zájemcům nabídne?

Se samotnou výstavbou bychom měli začít v roce 2024. Hotovo by mohlo být na

přelomu let 2026 a 2027. Projekt VÁCLAV

nabídne 16 bytových jednotek na celkové ploše 1 333 m2, prémiové kancelářské prostory na celkové ploše 2 492 m2,

obchodní prostory na celkové ploše 599

m2 a 76 parkovacích míst. Vzhledem k okolní zástavbě bude celý polyfunkční objekt

www.positiv.cz ǀ 27