INVESTOŘI V MSK

Jasné vize,

jasné strategie,

jasné plány směřují ke

zdárnému rozvoji firmy

Rozhovor s Kateřinou Kupkovou, ředitelkou společnosti Lenzing

Biocel Paskov, odhaluje výhody energetické soběstačnosti a sdílí

plány do budoucnosti, včetně strategie pro efektivní využívání

bateriových úložišť a dalších obnovitelných zdrojů. Sdělila nám,

jak se společnosti daří udržet své zaměstnance na špičkové

úrovni a jak čelí výzvám pro přicházející desetiletí.

Jaké jsou výhody energetické

soběstačnosti pro společnost Lenzing

Biocel Paskov? V jakém směru se podle

vás bude v budoucnu vyvíjet energetická

soběstačnost závodů nejen ve vašem

průmyslu?

Ve výrobě tepelné a elektrické energie jsme

naprosto soběstační. To je pro náš závod

obrovská výhoda. Ve výrobě elektřiny dokonce generujeme zhruba 15% přebytek,

který dále distribuujeme do veřejné elektrické sítě. Energetická soběstačnost a co

nejefektivnější využití energetických zdrojů

je dle mého názoru jednou z klíčových otázek všech průmyslových firem. Budoucnost

vidím v nových inovativních technologiích,

například ve využívání bateriových úložišť,

které dokáží výrazně regulovat tzv. přetoky

do elektrické sítě a tím zlepšit celkové hospodaření provozu. Jako další možnost vnímám

efektivní využití přírodních a obnovitelných

zdrojů. Současně si myslím, že v České republice bychom měli i nadále pracovat na

rozvoji malých jaderných modulárních reaktorů a podporovat obdobné projekty.

Jaké jsou vaše plány pro budoucnost

společnosti Lenzing Biocel Paskov a jak

byste chtěla, aby společnost vypadala

za dalších 10-15 let?

Strategický rozvoj firmy vždy byl a je jednou z hlavních činností managementu

společnosti. Máme rozpracovanou strategii na dalších 15 let dopředu, avšak bližší

detaily nemohu dále komentovat. Věřím,

že za deset let bude Lenzing Biocel Paskov stále zodpovědným a renomovaným

zaměstnavatelem v regionu, firmou s kvalitními a udržitelnými výrobky, která je

připravená na výzvy, jež bychom mohli

v budoucnu očekávat.

Kterým hlavním výzvám bude Lenzing

Biocel Paskov čelit do roku 2030?

A jak se firma připravuje na tyto výzvy?

Jednou z hlavních výzev pro naši firmu je

tzv. generační obměna. Vzhledem k historicky velmi nízké fluktuaci zaměstnanců

procházíme obdobím, kdy zkušení kolegové postupně odcházejí do důchodu

a do společnosti přicházejí jejich nástup-

82 ǀ POSITIV 3/2023