BUSINESS

No-code aplikace

transformují firmy

Zavedené firmy, ale i mladé ambiciózní startupy naskakují na vlnu no-code aplikací. Jsou to

aplikace, které dokážou velmi efektivně řídit firemní a zákaznické procesy, a jejich implementace

do firmy je jednoduchá a finančně dostupná. Nemusí se totiž programovat. Pokud vás trápí

omezené finanční prostředky a nedostatek zkušeností s programováním, může být právě toto

ta správná cesta pro vás. V dnešní době už vám totiž nahradí i ty nejlepší ERP systémy na trhu.

Firmy chtějí komplexní řešení, které by pokrylo klíčové oblasti jejich podnikání. Portfolio no-code aplikace

může zahrnovat např. procesy prodeje, nákupu, výroby, CRM, správy skladů, e-shop, řízení dokumentů i komunikaci. A jak by to reálně vypadalo?

Výroba:

No-code řešení poskytne prostředek pro efektivní řízení výrobních procesů. Je tak možné jednoduše sledovat průběh výroby, plánovat výrobní operace a optimalizovat výrobní řetězce. Rozjetá linka, promyšlené

plány a optimalizované operace – to vše vám dovolí

vyprodukovat výrazně více.

CRM a správa skladů:

Díky no-code aplikacím je možné propojit správu

vztahů se zákazníky a skladové operace. Zaměstnanci

tak mají okamžitý přístup ke všem relevantním informacím, což zlepší služby poskytované klientům a vede

k lepší správě zásob z mnoha pohledů. Vaši zaměstnanci budou mít přehled jako nikdy dříve. Zapomeňte

na ztráty z přeplněných skladů. Nové CRM bude váš

osobní detektiv, který neustále sleduje, co zákazníci

chtějí, a tak je dostanete na svou stranu.

E-shop a dokumentace:

No-code platforma umožní vytvořit uživatelsky přívětivý e-shop a efektivní systém správy dokumentů. Výsledkem je zvýšení online prodeje a zlepšení organizace a přístupu k důležitým dokumentům.

Komunikace:

No-code aplikace integrují komunikační nástroje, což

umožní rychlou a efektivní interní i externí komunikaci.

To vede k lepší koordinaci týmu a větší a hlavně jednodušší spolupráci. Důležitým aspektem je také snížení

administrativní zátěže zaměstnanců. Díky no-code

aplikacím mají k dispozici přehledné reporty a analýzy, které jim umožňují soustředit se na podstatné úkoly

bez ztráty času papírováním a různými složitými procesy. Navíc no-code aplikace často vyžadují mnohem

méně údržby a technické podpory, což snižuje i provozní náklady. Představte si tým, který má vše pod kontrolou a nikdo netráví půl dne vyplňováním excelových

tabulek.

Vlastníci firem můžou mít vždy aktuální přehledy o celém svém byznysu díky dashboardům a reportům. To

jim umožňuje rychle reagovat na tržní změny, upravovat strategii a zvyšovat ziskovost firmy. Úspěšné

nasazení no-code aplikací se dá provést v řádů týdnů, výrazné zvýšení efektivity a produktivity nastává

No-code aplikace

integrují komunikační nástroje, což umožní rychlou

a efektivní interní i externí komunikaci. To vede

k lepší koordinaci týmu a větší a hlavně jednodušší

spolupráci. Důležitým aspektem je také snížení

administrativní zátěže zaměstnanců.

Díky no-code aplikacím mají k dispozici přehledné

reporty a analýzy, které jim umožňují soustředit se

na podstatné úkoly bez ztráty času papírováním

a různými složitými procesy.

již po několika měsících. Investice do implementace

no-code řešení se ukázaly jako mimořádně účinné,

s rychlou návratností a významným zvýšením ziskovosti. Firmy jsou tak lépe připravené konkurovat na trhu

a dosáhnout dlouhodobého úspěchu.

Byznys můžete ovládat jako dirigent svůj orchestr

– s lehkostí, elegancí a plnou kontrolou nad každým

tónem. Pomáháme firmám objevit sílu této nové technologie.

Text: redakce

Foto: archiv Jakuba Brady

www.positiv.cz ǀ 47