Tradiční setkání členů a příznivců Sdružení pro rozvoj MSK proběhlo v rámci slavnostního galavečera REGION PRO SEBE. Galavečer připomněl jubilejní 30. výročí vzniku Sdružení pro rozvoj MSK a pokřtil ALMANACH vydaný k tomuto jubileu. Součástí večera bylo vyhlášení vítězů soutěže „Personalista roku 2022“ a rovněž předání ocenění magazínu POSITIV Business & Style v oblasti „Positivní počiny pro rozvoj MSK“. 

Při této příležitosti jsme vyzpovídali Ing. Radúze Máchu, ředitele Sdružení pro rozvoj MSK.Pane řediteli, s jakým cílem zakládali jeho signatáři vaše Sdružení?

Začátek devadesátých let byl obdobím překotných společenských změn. Přestala existovat krajská samospráva a hejtmanství ještě neexistovala. Bylo třeba vytvářet prostředí pro podporu a nové směrování celého regionu a vytváření zcela nové průmyslové struktury. A této úlohy se úspěšně chopila nová, zcela nepolitická instituce Severomoravská hospodářská unie (SmHU) založená na principu partnerství a spolupráce. Přihlásily se k ní tehdy nejvýznamnější průmyslové firmy regionu.

Jaké nejvýznamnější stopy za sebou Sdružení zanechalo?

Byla jich řada, a to velmi výrazných. Dnes už málokdo například ví, že Sdružení bylo jedním ze tří zakladatelů Agentury pro regionální rozvoj, která v roce 1995 společně se statutárním městem Ostrava a třemi regionálními univerzitami založila Vědecko-technologický park Ostrava. Sdružení sehrálo rovněž historicky významnou pozitivní roli při řešení dopravní dostupnosti kraje, zejména svým silným a neúnavným působením na příslušné centrální orgány při výstavbě dálnice D47 a při modernizaci klíčových železničních uzlů a tratí. 

Více než deset let pořádalo Sdružení konference „Průmyslová krajina“, zaměřené na koncepční řešení možností dalšího využití území dotčeného těžební a průmyslovou činností. Více než dvacet let pořádáme konferenci ODPADY 21 řešící aktuální problematiku odpadového hospodářství a jeho energetického využití. Ve struktuře Sdružení byly zahájeny rovněž aktivity Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a pilotního ověřování prvků duálního vzdělávání v MSK. V průběhu let bylo Sdružení zapojeno do řady rozvojových transformačních projektů. 

A co budoucnost?

Kulaté jubileum 30 let je nepochybně dobrou příležitostí k oslavě, bilancování, poděkování, ale i k zamyšlení, jak dál do budoucna. Sdružení pro rozvoj MSK představuje aktuálně stále silný potenciál aktivních subjektů, kterým není lhostejná budoucnost regionu a které jsou připraveny aktivně jej posunovat dopředu směrem k jeho prosperitě a vyváženému rozvoji a koordinovaně při tom spolupracovat se všemi, kteří si přejí totéž. 


Pane řediteli, děkujeme Vám za rozhovor.


Text: redakce

Foto: Kateřina Skupieňová