Pojem brownfield si obvykle spojíme se zapomenutou chátrající budovou nebo areálem bez jakéhokoliv atraktivního využití. V současné době se však lidé a investoři začínají stále častěji na brownfieldy dívat z trochu jiného úhlu. Vidí v nich jedinečnou příležitost rozvoje a brownfieldy se tak pomalu, ale jistě stávají oproti minulosti vyhledávanějšími lokalitami pro řadu developerů a firem. Právě na potenciál rozvoje těchto nevyužitých objektů a lokalit byl zaměřen jubilejní 15. ročník konference Brownfieldy jako příležitost, pořádaný společností MSID ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Institutem pro udržitelný rozvoj sídel. 


Letošní ročník proběhl symbolicky v jednom z ikonických ostravských brownfieldů, a to v prostorách bývalé kuchyně dříve nejluxusnějšího ostravského Hotelu Palace, který podtrhl jedinečnou atmosféru celé akce. Účastníkům z řad developerů, architektů nebo zástupců obcí byly představeny především celkové vize transformace Moravskoslezského kraje, nový směr společnosti MSID a také program POHO 2030.

Další prostor byl věnován inspirativním projektům hotových, probíhajících i plánovaných regenerací brownfieldů v našem kraji. Důležitost rozvíjení brownfieldů v kontextu prosperity města byla z pohledu vedení měst představena zástupci měst Ostrava a Opava. Projekty na brownfieldech v soukromé sféře pak představila společnost Slezan Holding z Frýdku-Místku, na které navázala prezentace probíhající regenerace obchodního domu Ostravica-Textilia. Nechyběly ani informace o aktuálních, ale i plánovaných možnostech financování regenerací brownfieldů v našem kraji.


Následující den proběhla prohlídka brownfieldů v terénu, tzv. Brownfield trip. V rámci něj byly představeny zdařilé ukázky toho, jak je možné přivést brownfield nazpět k životu. Účastníkům byly představeny i jiné inspirativní možnosti, které vedou k novým možným využitím těchto opuštěných objektů. Zavítali např. do prádelny bratří Neumannů, na výstavu k historii Textilky Slezan, na místo  budoucího bulváru ve Frýdku-Místku nebo do Kasárny Palkovická.


Kampus Palace

Původní stavba Hotelu National z roku 1913 byla v místě prvního obecního hostince U Zeleného stromu z roku 1779. Stavbu, která ve své době dosahovala evropské úrovně, projektoval vídeňský architekt Wunibald Deininger, inspirován tehdy se rodícím dekorativním stylem. Výstavba hotelu s více než 80 pokoji tak částečně vyplnila mezeru v ubytovacích kapacitách průmyslového města. V přízemí se nacházely restaurační a klubové místnosti, dvě vyšší patra sloužila k ubytování hostů. 

Za první přestavbou a rozšířením hotelu na 160 pokojů stáli známí ostravští kavárníci, bratři Ferdinand a Jacob Gronnerové, kteří jej v roce 1928 koupili. Během úprav bylo přistavěno také nové křídlo s velkoměstskou kavárnou. Tyto  celkem čtyři budovy tak vytvořily komplex s dnes již známým názvem Hotel Palace. Od roku 1930 byla v provozu také slavná kavárna Palace a bar Boccaccio v suterénu, kde se denně konala taneční vystoupení. 

Po roce 1945 byl hotel znárodněn a stal se součástí státního podniku Interhotely Čedok. Později, v 60. letech 20. století, komplex prošel necitlivou přestavbou. V novém tisíciletí jej do vlastnictví získala developerská firma NBC, která v roce 2008 dostala od města povolení k demolici většiny budov, i když původním záměrem byla rekonstrukce. 

Záchrana komplexu přichází v roce 2010, kdy jej získává firma Sedm Stromů, která i přes značné komplikace vytrvává, a nakonec realizuje projekt Kampus Palace. Přestavba vyšla na více než sto milionů korun, v budově vzniklo 111 jedno až třílůžkových pokojů. A tak zde od roku 2016 může nalézt dočasný domov až 260 studentů. V současnosti, po rozštěpení společnosti Sedm Stromů, je majitelem společnost Palace Holding a provozovatelem společnost Kampus Palace. Z vnitřku původního hotelu zůstalo prakticky jen velké mramorové schodiště.  Zbylá nevyužitá část komplexu tak nabízí příležitost pro další rozšíření fungujícího studentského bydlení v centru Ostravy.


Zdroj: Lenka Zdařilová, Kampus Palace