Nicholas Stewart Archer je od roku 2018 britským velvyslancem v České republice. Předtím působil jako diplomat v Jordánsku a Norsku, jako velvyslanec v Dánsku a vysoký komisař na Maltě. V letech 1997-2000 byl asistentem soukromého tajemníka prince z Walesu.

Pane velvyslanče, podělíte se s námi o klíčové priority, kterým se v nadcházejícím roce hodláte věnovat?

Mé působení v České republice se chýlí ke konci, a tak bude hodně záležet na mém nástupci. Ale prioritami velvyslance jsou samozřejmě i priority jeho země. Takže podpora Ukrajiny zůstane hlavní prioritou i v příštím roce; naštěstí jsme v plné shodě s našimi českými partnery, takže naše vlády budou nadále spolupracovat na nabídce podpory, a to jak po dobu, kdy budou boje pokračovat, tak pro obnovu země po jejich ukončení.

V oblasti obchodu je naším plánem pokračovat ve spolupráci s českými subjekty na některých strategických obchodech především v oblasti energetiky, obrany a infrastruktury a poskytnout společnostem na obou stranách pomoc, kterou potřebují, když si zvykají na stále ještě nové obchodní prostředí po brexitu.

Při své návštěvě v Ostravě jste zmínil zájem o rozvoj spolupráce na úrovni menších firem, v oblasti vědy a inovací a ve školství. Podařilo se tyto cíle naplnit?

S potěšením mohu říci, že ano. Jedním z nejdůležitějších úkolů mého velvyslanectví je pomáhat otevírat dveře podnikům. A to se nám úspěšně podařilo pro řadu malých a středních podniků, zejména v oblasti spotřebního zboží a maloobchodu. Zrovna před několika týdny jsme na velvyslanectví uspořádali maloobchodní obchodní návštěvu, kde se místním distributorům představilo téměř třicet nových britských značek potravin, nápojů a kosmetiky, a brzy budeme moci některé z nich vidět v českých obchodech, což je skvělé. Potvrzuje to, že český trh je pro britské firmy stále atraktivní, a jsem rád, že k tomu může naše velvyslanectví přispět. Konkrétně v oblasti vzdělávání velvyslanectví spolupracuje s místními nadacemi podporujícími české studenty, kteří navštěvují nejprestižnější britské univerzity. Zahájili jsme také diskusi s českými bankami o tom, jak by se daly upravit parametry současného úvěrového systému, aby si čeští studenti mohli vzít půjčku na školné, což je ve Velké Británii zcela běžné.

Pro Českou republiku je Velká Británie jedenáctým největším zdrojem přímých zahraničních investic. Plánují se v blízké době nějaké konkrétní investice v Moravskoslezském kraji?

Překvapuje mě, že nejsme v tabulce výš - kamkoliv přijdu, najdu investice.  Vidíme, že britské společnosti mají o váš region značný zájem díky jeho jedinečným přírodním podmínkám a dostupnosti pracovní síly – na což CzechInvest skvěle upozorňuje i ve Velké Británii.


Překvapuje mě, že nejsme v tabulce výš, kamkoliv přijdu, najdu investice."


Ve vašem regionu již působí více britských investorů, například Liberty Steel, jeden z největších zdejších zaměstnavatelů, nebo distributoři britských značek, jako je Best of British Cars, dealerství Jaguar Land Rover.

Dva potenciálně velmi zajímavé projekty podporované britským velvyslanectvím v současné době představuje britský technologický start-up Gravitricity, který jedná o možné instalaci podzemního úložiště energie ve slezském dole. A britská společnost Rolls-Royce SMR, která se zabývá zaváděním malých modulárních reaktorů a má zájem o umístění svých reaktorů v České republice. Tato společnost plánuje zahájit jednání s Moravskoslezským krajem o možné spolupráci.


Vaše excelence, děkujeme Vám za rozhovor.


Text: redakce

Foto: archiv Jeho excelence Nicholase Stewarta Archera