Mgr. Jan Dohnal se stal náměstkem primátora statutárního města Ostravy po letošních komunálních volbách. Předtím působil na pozici místostarosty městského obvodu Jih. V gesci má dopravu a sport. Představil nám nejdůležitější projekty, které město čekají. Některé se již realizují, jiné představují hudbu blízké i vzdálené budoucnosti.

Doprava je svým způsobem nevděčný resort. Jaké jsou Vaše priority ve funkci, a co konkrétně považujete za nejvíce akutní? 

Ostrava má slušnou dopravní síť, která ale naráží na své limity. Musíme dál rozvíjet veřejnou dopravu, dostavět některé klíčové dopravní stavby a páteřní cyklotrasy. Samostatnou kapitolou je problematika parkování v některých lokalitách. Kdybych měl zdůraznit některé důležité stavby, tak by to určitě byly Místecká III. etapa kolem Tatranu, Severní spoj do Poruby a most přes Odru směrem do Petřkovic. To jsou stavby, na kterých se nějakým způsobem pracuje, jsou v určité fázi rozpracovanosti a tvoří hlavní dopravní priority. Dalšími nutnými stavbami jsou chybějící nájezdové rampy na křižovatce Místecká x Rudná, prodloužená Krmelínská – tedy jakýsi obchvat Ostravy-Jihu a rozšíření ulice Moravská na pomezí Jihu a Vítkovic. Kdybych se podíval na cyklistickou infrastrukturu, musíme zapracovat především na přímém propojení Poruby s centrem a Jihu s Porubou. 


Musíme zapracovat především na přímém propojení Poruby s centrem a Jihu s Porubou. 


Zmíněná Místecká patří k důležitým dopravním tepnám. Mnoho Ostravanů ji vnímá jako výpadovku na Beskydy. Mohl byste popsat, jak si „prodloužená Místecká“ aktuálně stojí?

Dnes to není už jen „turistická“ výpadovka na Beskydy. Místecká propojuje celé město. Ze směru od Beskyd přijíždí do Ostravy celá řada lidí za prací, nákupy či zábavou. Jedná se o klíčovou tepnu, která je dnes právě u haly Tatran přerušena. V tento okamžik již máme vymyšlené technické řešení, které se přetavuje do projektové dokumentace. Význam stavby si uvědomuje i stát, který ji z větší části zaplatí. Máme podepsáno memorandum, které řeší financování na úrovni město, kraj a stát. Se státem jednáme o realizaci v letech 2027-2028. Po dokončení bude určitě plynulejší průjezd městem a zmizí kolony na křižovatce u bývalého zimního stadiónu Kotase. 

Ne každý chce a může řídit, důležitá je tedy rovněž městská hromadná doprava. Jak hodnotíte ostravskou MHD? 

Ostrava má dle mého nejmodernější dopravní podnik v naší zemi. Když se podívám na moderní dopravní prostředky, ekologické autobusy či chytré zastávky, myslím, že se nemáme za co stydět. DPO byl průkopníkem moderního odbavení, kdy se potlačily papírové jízdenky a zavedla se možnost odbavení platební kartou či kreditní jízdenkou. Určitě budeme v modernizaci pokračovat i nadále. Není to ale jen o dopravních prostředcích. Budeme chtít rozvíjet zejména tramvajovou dopravu, kdy se aktuálně řeší tramvajové propojení Ostrava – Orlová – Karviná. Začíná příprava prací na projektování tramvajové tratě přes Dolní oblast Vítkovic na Černou louku. Zde by měla na území mezi DOV a centrem vzniknout celá nová čtvrť.  Stejně tak se ověřuje možnost dobudování tramvajové tratě v Porubě.


Aktuálně se řeší tramvajové propojení Ostrava – Orlová – Karviná.


Do Vaší působnosti spadá rovněž sport. Jaká je koncepce „města sportu“? Udrží se v Ostravě sledované mezinárodní akce?

Sport k Ostravě patří. Máme zde řadu profesionálních, poloprofesionálních i amatérských sportovních klubů, podporujeme volnočasový sport a provozujeme velmi rozsáhlou sportovní infrastrukturu, kterou navíc permanentně rozvíjíme a modernizujeme. Věřím, že všechny nynější prestižní akce v Ostravě zůstanou a že budou i některé další. Organizátoři vyzdvihují ostravské zázemí, a především skvělé publikum, které v Ostravě máme.  


Pane náměstku, děkujeme Vám za rozhovor.


Text: redakce

Foto: Jiří Zerzoň, Statutární město Ostrava