MANAŽERSKÉ FÓRUM 4

BUSINESS FORUM


Redakční rada 6

Editorial Board


BUSINESS ROZHOVOR

BUSINESS INTERVIEW


Revoluční vodíkový vůz na tradičním tatrováckém podvozku 8

A Revolutionary Hydrogen Car on a Traditional Tatra Chassis


BUSINESS


Automatizace a lidé musí jít ruku v ruce 14 

Automation & Human Minds Must Go Hand in Hand


Cesta z krize? Úspory energií, nová energetická řešení a inovace 16

Saving Energy, New Energetics Solutions and Innovation


Čeští 24 VISION získávají investici 37,5 mil. korun 20

The Czech Company 24 VISION Has Received an Investment

Totaling 37.5 Million CZK


Nová příležitost pro brownfieldy v našem kraji 22

A New Opportunity For Brownfields in our Region


Ostravou rychle a pohodlně. 24

Město pokračuje v rozvoji dopravních projektů

Quick & Comfortable Travel Through Ostrava.
The City Continues with the Development of Transportation Projects


Pomáháme  firmám, městům  a obcím ušetřit miliony 28

We Help Companies, Cities and Municipalities Saves Millions

Lépe jednou vidět než stokrát slyšet 32

Better To See Something Once Than to Hear About it a Hundred Times


Business News 34


INVESTOŘI V MSK


Na cestě ke SMARAGDu 36

On The Emerald Path to SMARAGD


Britská stopa u nás 38

Traces of Britain in Czechia


Pomáháme  otevírat dveře podnikům 40

We Help Open Doors to Businesses


Podpora britských investic v České republice 42

Czech Support for British Investment Projects


Jsme vhodné místo pro ty, kteří se chtějí odlišit 44

We Are the Right Place for Those Who Want to Stand Out


Firmy založené na rozvoji lidského potenciálu 48

Companies That Develop Human Potential


Investoři v MSK z Velké Británie 49

Investors in MS Region from Great Britain