INVESTOŘI V MSK

Britská

stopa u nás

Velká Británie tvoří po Německu druhou největší

evropskou ekonomiku a celkově pátou největší na světě.

Ke špičce se řadí také v oblasti inovací. Podle Světové

organizace duševního vlastnictví, která každoročně

sestavuje nejinovativnější země světa, se podle

posledního vydání Velká Británie umístila po Švýcarsku,

USA a Švédsku na čtvrtém místě.

www.wipo.int

www.businessinfo.cz

www.czechinvest.org

Foto: Depositphotos

Z pohledu České republiky patří Velká Británie k významným obchodním partnerům. V loňském roce

bylo Spojené království 7. největším exportním trhem pro české firmy a 16. největším trhem z hlediska

importu. Zatímco v roce 2020 export i import s Velkou Británií klesal, v loňském roce se už opět dostal

na pozitivní trajektorii. Z hlediska přímých zahraničních investic Velká Británie otevírá druhou desítku

nejvýznamnějších investorů u nás. Od roku 1990

zde britské firmy proinvestovaly více než 70 miliard

korun. Celkem u nás působí zhruba 300 britských firem, které dohromady zaměstnávají až 65 tisíc lidí.

Nejvíce jsou zastoupeny sektory sdílených služeb, IT

a vývoje softwaru, automobilového průmyslu a high-tech strojírenství. K nejznámějším firmám na našem

trhu se řadí nadnárodní společnosti jako Tesco, Vodafone, Marks & Spencer nebo HSBC. Své zastoupení má Spojené království také v Moravskoslezském

kraji. Kromě firem zmíněných výše u nás fungují také

menší britské podniky, jako např. Vesuvius zabývající se výrobou žáruvzdorné hutní keramiky, Pickering

Interfaces, který navrhuje, vyvíjí a vyrábí přepínací

systémy a příslušenství včetně kabelů a konektorů

nebo logistická společnost NNR Global Logistics působící na letišti v Mošnově. Tyto firmy tak u nás pokrývají širokou škálu činností od výroby přes vývoj

až po služby a můžou čerpat z výhod, které jim náš

kraj nabízí. Je to zejména strategická poloha ve středu Evropy, kvalifikovaná pracovní síla a dynamické

technologické prostředí pro mezinárodně úspěšné

projekty.

38 ǀ POSITIV 4/2022

Inovativním českým firmám se daří také na britském trhu, nejvíce tuzemských firem sem mí ří z oblasti informačních technologií. Z pohledu českých

přímých zahraničních investic do zahraničí obsadila Velká Británie ze všech zemí 6. místo s 6,5%

podílem. Výborným příkladem tzv. success story na

britském trhu není žádná IT firma, ale malý podnik

z Frenštátu pod Radhoštěm vyrábějící typické elektrické pečicí mísy. Jedná se o firmu Remoska, která

na britském trhu působí od roku 2001 a dělá celému Česku v Británii skvělé jméno. Od této doby

se zde prodalo více než 175 tisíc remosek a jednu

dokonce ke svým 60. narozeninám dostal také nynější král Karel III.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že vystoupení Velké Británie z EU by mohlo ohrozit vztahy s Českou republikou, tato ostrovní země nadále zůstává naším

důležitým obchodním partnerem.