HR

INOVACE

nejsou jen o nových

nápadech

Každá progresivní firma si uvědomuje, že inovace je cesta do

budoucnosti. Platí pravidlo, že inovace není jen nějaké zlepšení nebo

nápad. Inovaci určuje až zákazník tím, že si zakoupí nový inovovaný

produkt nebo službu a ocení penězi jeho vysokou přidanou hodnotu.

Inovaci proto hledáme v 5 základních oblastech realizace produktu.

První oblastí pro inovace jsou zdroje, ze

kterých je produkt vytvořen. Zde může

produkt získat vysokou přidanou hodnotu např. využitím nových nebo recyklovaných materiálů.

sy a nové unikátní technologie, digitalizace nebo chytrá automatizace.

Druhou oblastí se stává způsob zpracování. Zde se nabízejí štíhlé podnikové proce-

Čtvrtou oblastí inovací je uplatnění na

trhu, kdy umíme najít nové příležitosti

Tou třetí je samotný produkt, kdy hledáme

inovace díky novým nápadům a přístupům.

Miroslav Marek

Expert v oblasti inovací

Innovation expert

New Dimension, s.r.o.

a způsoby využití produktů v nových segmentech trhů.

Pátou oblastí inovace je to, jak umíme realizovat vysokou přidanou hodnotu na trhu

a maximalizovat zisk.

U každého produktu bychom měli všech

pět oblastí prověřit. Každá firma by měla

mít nastavený proces řízení inovací, aby

dokázala růst a tvořit budoucnost, která

jejich zákazníkům dává smysl.

Innovation Is Not Only About New Ideas

All progressive businesses realize that innovation is the way forward. However, innovation is

not limited to some sort of improvement or new idea. Innovations are established by customers

whenever they purchase an innovative product or service and monetarily appreciates its high added

value. Innovation can and therefore be found in the evaluation of five aspects of product realization.

The fourth aspect of innovation is market

utilization. This is being able to find new

opportunities and uses of the product

in new market segments that unlock

a myriad of innovation options.

Finally, the fifth aspect is our ability to

realize our product’s high added value

and maximize profit from risks.

The first aspect is the resources which the

product is made up of. Here, products may

gain a high added value by, for example,

making use of new or recycled materials.

Second is the processing method. For

example, here we might tap into tight

54 ǀ POSITIV 4/2022

company processes and use new unique

technologies, digitization or smart

automation.

Third is the product itself where we might

find new innovations for the product

through new ideas or approaches.

Each product needs to be evaluated

under these five criteria. Every company

needs to have a defined innovation

driving process, which allows them to

grow and create a sensible future for

their clients.

Text a foto: Miroslav Marek

Innovation expert New Dimension, s.r.o.