Ostravu navštívili začátkem října poslanci Evropského parlamentu, členové politické frakce „The Left“. Přijali pozvání své kolegyně europoslankyně Kateřiny Konečné na tzv. „Study Days“. Akce se uskutečnila v souvislosti s předsednictvím České republiky v Radě Evropy. Europoslanci měli možnost seznámit se s regionem Moravskoslezského kraje a zejména vidět i poslechnout si, jaká témata zde rezonují. Na podrobnější informace se zeptal přímo Kateřiny Konečné předseda redakční rady Radúz Mácha.

Kateřino, o jakou akci se tady v Ostravě jedná? 

Každý člen Evropského parlamentu má v době předsednictví jeho země možnost organizovat pro členy své frakce setkání a konference, které podrobněji zmapují, jak jsou v dané zemi využívány dotační prostředky z fondů EU. Zároveň dává možnost odborníkům z různých oblastí své mateřské země, aby se seznámili s lidmi, kteří v EP pracují ve výborech a komisích. Jsou to ti, kteří se podílejí na evropské legislativě, jež se pak přenáší z evropské úrovně na ty národní.

Jaká témata jsi pro své kolegy připravila? 

Jsem s lidmi z našeho regionu stále v kontaktu, takže vím, co se zde odehrává. Proto jsem chtěla ukázat, co se zde podařilo a také jakou cestou se chceme do budoucna vydat. První konference se věnuje restrukturalizaci našeho kraje s využitím fondů EU. Vystupují na ní nejen představitelé politického života, ale rovněž zástupci vysokých škol a představitelé průmyslových podniků.  Druhá konference je připravena na téma alternativních zdrojů energie, a to s bližším pohledem na budoucí možnosti využití vodíku. Očekávám i debatu nad současnými zdroji energie v regionu. A budu ráda, když se bude otevřeně a konstruktivně diskutovat o potenciálních příležitostech, ale i o možných negativních dopadech energetické krize a možných východiscích.

Máš už nyní nějaké první reakce od kolegů?

Mám. A jsou velmi pozitivní. I mé kolegyně a kolegové řeší ve svých zemích nerovnoměrný rozvoj regionů, řeší, jak nejlépe pro obyvatele uchopit proces těžby nerostných surovin. I v jejich zemích se vášnivě diskutuje o optimálním energetickém mixu. O ceně energie, její distribuci, nových technologiích. A o  tom všem se dnes při našem setkání debatuje. Jsem ráda, že ti, kdo přijali mé pozvání, mají o dané problematice odborný přehled a jsou schopni vysvětlit naše postoje.

Jak tuto akci využiješ pro svou další činnost?

Určitě ji využiji. Tato akce je jen jedna z mnoha věcí, kterými se v regionu zabývám. Budu ráda, pokud účastníci z regionu přijmou mé pozvání do Bruselu nebo do Štrasburku a budeme společně hledat možnosti, jak to, co zde zaznělo, dotáhnout do reálné podoby nejen co se týká finanční podpory, ale v celkovém rozvoji našeho regionu. Ti, kdo mě znají, vědí, že se nevzdávám.  Jakožto europoslankyně jsem připravena podílet se na rozvoji nejen Moravskoslezského kraje, ale celé naší země.


Děkuji za rozhovor a za POSITIV přeji hodně úspěchů při Tvém dalším úsilí pro rozvoj našeho kraje.


Text: Radúz Mácha

Foto: archiv Kateřiny Konečné