Hospodářství Moravskoslezského kraje, po dvě století pevně spjaté s těžbou černého uhlí, hutnictvím a těžkým strojírenstvím, čelilo v posledních letech rozpadu tradiční výrobní základny, vysoké nezaměstnanosti i odlivu části talentů. Proto je nezbytné pokračovat na náročné cestě transformace. VŠB – Technická univerzita Ostrava nemůže zůstat stranou, proto s Moravskoslezským inovačním centrem připravila vizi pro přeměnu kraje v chytrý a zelený region – SMARt And Green District (www.smaragdova.cz). Konkrétní řešení přináší projekt REFRESH, jehož cílem je vytvořit inovační ekosystém ve čtyřech oblastech zásadních pro region. Jde o takzvané živé laboratoře pro novou energetiku, automatizaci a digitalizaci, nové materiály a environmentální technologie. 

K tomu je třeba propojit klíčové aktéry v regionu – univerzity, firmy, samosprávu i veřejnost. Pro rozvoj regionu jsou zásadní kvalitní odborníci, proto je důležité investovat do vysokoškolského vzdělávání a studenty vést k podnikavosti a kreativitě. Z tohoto pohledu má region dobrou výchozí pozici. Působí zde tři veřejné univerzity s více než 20 tisíci studentů a studijní programy pokrývají širokou škálu klíčových oblastí. 


Základem pro inovace i kvalitní vzdělávání musí být špičkový výzkum. VŠB-TUO již dnes dosahuje v některých oblastech včetně superpočítání, energetiky či materiálového výzkumu národní či mezinárodní excelence, je ale třeba se posouvat dále. Fakt, že umíme realizovat velké projekty a úzce je navázat na průmyslový sektor, dokládá např. IT4Innovations národní superpočítačové centrum. Jsme také hlavními řešiteli Národního centra kompetence pro energetiku a nově také Národního centra pro energetiku II a jsme zapojeni v dalších šesti nově plánovaných centrech kompetence.

Jsem přesvědčen, že špičková infrastruktura a know-how koncentrované v sousedství vědecko-technologického parku spolu s investicemi do špičkové vědy v živých laboratořích povede k prosperitě. Pojďme společně tvořit inovační ekosystém, přeměňme kraj na chytrý a zelený region.


prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.

Prorektor pro strategii a spolupráci