OBSAH

5

Přiměla současná energetická krize vaši firmu k urychlení

nějaké inovace nebo nové technologie?

8

Revoluční vodíkový vůz na tradičním tatrováckém podvozku

A Revolutionary Hydrogen Vehicle on a Tatra Chassis

24

Ostravou rychle a pohodlně

Quick & Comfortable Travel Through Ostrava

MANAŽERSKÉ FÓRUM

BUSINESS FORUM

4

Pomáháme firmám, městům a obcím ušetřit miliony

We Help Companies, Cities and Municipalities Saves Millions

28

REDAKČNÍ RADA

EDITORIAL BOARD

6

Lépe jednou vidět než stokrát slyšet

Better To See Something Once Than to Hear About it a Hundred Times

32

Business News

34

BUSINESS ROZHOVOR

BUSINESS INTERVIEW

Revoluční vodíkový vůz na tradičním tatrováckém podvozku

A Revolutionary Hydrogen Car on a Traditional Tatra Chassis

8

BUSINESS

INVESTOŘI V MSK

Na cestě ke SMARAGDu

On The Emerald Path to SMARAGD

36

Automatizace a lidé musí jít ruku v ruce

Automation & Human Minds Must Go Hand in Hand

14

Britská stopa u nás

Traces of Britain in Czechia

38

Cesta z krize? Úspory energií, nová energetická řešení a inovace

Saving Energy, New Energetics Solutions and Innovation

16

Pomáháme otevírat dveře podnikům

We Help Open Doors to Businesses

40

Čeští 24 VISION získávají investici 37,5 mil. korun

The Czech Company 24 VISION Has Received an Investment

Totaling 37.5 Million CZK

20

Podpora britských investic v České republice

Czech Support for British Investment Projects

42

44

Nová příležitost pro brownfieldy v našem kraji

A New Opportunity For Brownfields in our Region

22

Jsme vhodné místo pro ty, kteří se chtějí odlišit

We Are the Right Place for Those Who Want to Stand Out

Firmy založené na rozvoji lidského potenciálu

Companies That Develop Human Potential

48

Investoři v MSK z Velké Británie

Investors in MS Region from Great Britain

49

Ostravou rychle a pohodlně.

24

Město pokračuje v rozvoji dopravních projektů

Quick & Comfortable Travel Through Ostrava.

The City Continues with the Development of Transportation Projects

Partneři vydání / Partners of the Issue