Investors in MS Region from Great Britain

Vodafone Czech Republic a.s. 

Vodafone je druhý největší mobilní operátor na světě, působí v 28 zemích na pěti kontinentech. Britskou mobilní licenci získal už v roce 1983 a v lednu 1985 se v jeho síti uskutečnil první hovor. V roce 1991 propojil první mezinárodní hovor – vznikl roaming. První hovor byl realizován z Británie do Finska. V roce 1994 Vodafone jako první v Británii spustil krátké textové zprávy SMS. Na českém trhu získal licenci původní operátor Oskar v roce 1999. Od té doby nasbíral Vodafone téměř 4 miliony zákazníků po celém Česku. V ČR má 83 prodejen.

Vodafone Czech Republic a.s.

Vodafone is the second largest mobile operator in the world, operating in 28 countries on five continents. Then they obtained a British mobile license in 1983 and in January 1985,  the first call was made in the network. In 1991, they – and roaming was born. The first call was made from Britain to Finland. In 1994, Vodafone was the first in Britain to launch SMS short text messages. The original operator Oskar obtained a license on the Czech market in 1999. Since then, Vodafone has collected almost 4 million customers throughout the Czech Republic. It has 83 stores in the Czech Republic.


Costa Coffee

Příběh Costa Coffee se začal psát v roce 1971, kdy bratři Sergio a Bruno Costovi dorazili do Londýna s touhou udělat skvělou kávu součástí každodenního života jeho obyvatel. Založili malou pražírnu na Fenchurch Street a odhodlaně se pustili do vytváření kávy té nejvyšší kvality. Právě tady bratři Costovi naslepo ochutnali 112 vzorků kávy, než narazili na tu dostatečně dobrou, ze které se stal náš Signature Blend. Dali jí jméno „Mocha Italia“ a dodnes zůstává naší vlajkovou lodí. Ještě před tím, než otevřeli kavárny, prodávali svou zrnkovou kávu prestižním londýnským hotelům jako je Ritz. Stylově je vozilo všem tak známé černé londýnské taxi. V roce 1981 bratři otevřeli první Costa Coffee kavárnu na Bridge Road ve Vauxhallu. V České republice má dnes Costa Coffee 51 kaváren, z nichž většina je v Praze, další pak např. v Pardubicích, Liberci, Brně, Hradci Králové, Ostravě a dalších městech.

Costa Coffee

The story of Costa Coffee began in 1971, when brothers Sergio and Bruno Costa arrived in London with the desire to make great coffee a part of the everyday life for its residents. They set up a small roastery on Fenchurch Street and set about creating coffee of the highest quality. It was here that the Costa brothers blind tasted 112 samples of coffee before finding one good enough to become their Signature Blend. They named it “Mocha Italia” and it remains our flagship to this day. Even before they opened coffee shops, they sold their coffee beans to prestigious London hotels such as the Ritz. They were stylishly driven by the familiar black London taxi. In 1981 the brothers opened the first Costa Coffee cafe on Bridge Road in Vauxhall. Today, Costa Coffee has 51 cafes in the Czech Republic, most of which are in Prague, others in Pardubice, Liberec, Brno, Hradec Králové, Ostrava and other cities.


Tesco Stores ČR a.s.

Tesco je britská společnost, která provozuje síť stejnojmenných hypermarketů a supermarketů v pěti zemích světa. V některých zemích se také zabývá poskytováním telekomunikačních a bankovních služeb a provozem čerpacích stanic. Skupina Tesco v Česku podniká zejména prostřednictvím subjektu Tesco Stores ČR a.s., který je v obchodním rejstříku zapsán od 23. března 1992.  Pod značkou funguje aktuálně v České republice 185 prodejen různých velikostí.

Tesco Stores CR a.s.

Tesco is a British company that operates a network of hypermarkets and supermarkets of the same name in five countries around the world. In some countries, it also deals with the provision of telecommunications and banking services, and the operation of gas stations. The Tesco Group conducts business in the Czech Republic mainly through the entity Tesco Stores ČR a.s., which has been registered in the commercial register since March 23, 1992. There are currently 185 stores of various sizes operating under the brand in the Czech Republic.


Shell Czech Republic a.s.

Shell je skupina energetických a petrochemických společností, která zaměstnává v průměru 94 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa. V rámci společnosti Shell Czech Republic v současné době působí tři nejvýznamnější oddělení: Divize Aviation se věnuje plnění letadel na významných letištích v České republice, divize Commercial Fleet provozuje systém palivových karet euroShell, divize Retailu má na starosti provoz sítě čerpacích stanic po celé republice.

Shell Czech Republic a.s.

Shell is a group of energy and petrochemical companies that employs an average of 94,000 employees in more than 70 countries around the world. The three most important departments currently operate within Shell Czech Republic: the Aviation Division deals with the filling of aircraft at major airports in the Czech Republic, the Commercial Fleet Division operates the euroShell fuel card system, and the Retail Division is in charge of operating a network of gas stations throughout the country.


Text: redakce