BUSINESS

Lépe

jednou vidět

než stokrát

slyšet

Ostravu navštívili začátkem října poslanci Evropského parlamentu, členové politické frakce „The Left“.

Přijali pozvání své kolegyně europoslankyně Kateřiny Konečné na tzv. „Study Days“. Akce se uskutečnila

v souvislosti s předsednictvím České republiky v Radě Evropy. Europoslanci měli možnost seznámit

se s regionem Moravskoslezského kraje a zejména vidět i poslechnout si, jaká témata zde rezonují. Na

podrobnější informace se zeptal přímo Kateřiny Konečné předseda redakční rady Radúz Mácha.

Kateřino, o jakou akci se tady v Ostravě jedná?

Každý člen Evropského parlamentu má v době předsednictví jeho země možnost organizovat pro členy

své frakce setkání a konference, které podrobněji zmapují, jak jsou v dané zemi využívány dotační prostředky z fondů EU. Zároveň dává možnost odborníkům

z různých oblastí své mateřské země, aby se seznámili

s lidmi, kteří v EP pracují ve výborech a komisích. Jsou

to ti, kteří se podílejí na evropské legislativě, jež se pak

přenáší z evropské úrovně na ty národní.

Jaká témata jsi pro své kolegy připravila?

Jsem s lidmi z našeho regionu stále v kontaktu, takže

vím, co se zde odehrává. Proto jsem chtěla ukázat,

co se zde podařilo a také jakou cestou se chceme do

budoucna vydat. První konference se věnuje restrukturalizaci našeho kraje s využitím fondů EU. Vystupují

na ní nejen představitelé politického života, ale rovněž

zástupci vysokých škol a představitelé průmyslových

podniků. Druhá konference je připravena na téma alternativních zdrojů energie, a to s bližším pohledem na

budoucí možnosti využití vodíku. Očekávám i debatu

nad současnými zdroji energie v regionu. A budu ráda,

když se bude otevřeně a konstruktivně diskutovat o potenciálních příležitostech, ale i o možných negativních

dopadech energetické krize a možných východiscích.

Máš už nyní nějaké první reakce od kolegů?

Mám. A jsou velmi pozitivní. I mé kolegyně a kolegové řeší ve svých zemích nerovnoměrný rozvoj regionů,

32 ǀ POSITIV 4/2022

řeší, jak nejlépe pro obyvatele uchopit proces těžby nerostných surovin. I v jejich zemích se vášnivě

diskutuje o optimálním energetickém mixu. O ceně

energie, její distribuci, nových technologiích.

A o tom všem se dnes při našem setkání debatuje.

Jsem ráda, že ti, kdo přijali mé pozvání, mají o dané

problematice odborný přehled a jsou schopni vysvětlit naše postoje.

Jak tuto akci využiješ pro svou další činnost?

Určitě ji využiji. Tato akce je jen jedna z mnoha věcí,

kterými se v regionu zabývám. Budu ráda, pokud

účastníci z regionu přijmou mé pozvání do Bruselu nebo do Štrasburku a budeme společně hledat

možnosti, jak to, co zde zaznělo, dotáhnout do reálné podoby nejen co se týká finanční podpory, ale

v celkovém rozvoji našeho regionu. Ti, kdo mě znají, vědí, že se nevzdávám. Jakožto europoslankyně

jsem připravena podílet se na rozvoji nejen Moravskoslezského kraje, ale celé naší země.

Děkuji za rozhovor a za POSITIV přeji hodně úspěchů

při Tvém dalším úsilí pro rozvoj našeho kraje.

Text: Radúz Mácha

Foto: archiv Kateřiny Konečné